Flesh İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Flesh İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Flesh İle İlgili Cümleler

Flesh, Türkçe’de “et” anlamına gelir ve insan bedeninin yumuşak dokularını ifade eder.

 1. The flesh of the fruit was juicy and delicious. (Meyvenin eti sulu ve lezzetliydi.)
 2. The wound went deep into the flesh. (Yara ete kadar derindi.)
 3. She could feel the flesh of her cheeks turning red. (Yanaklarının etinin kızarmasını hissedebiliyordu.)
 4. The butchers trimmed the excess flesh off the meat. (Kasaplar, etten fazla eti kesip aldılar.)
 5. The aroma of the roasted flesh wafted through the air. (Kızartılmış etin kokusu havada yayıldı.)
 6. He couldn’t stand the sight of raw flesh. (Çiğ etin görüntüsüne dayanamadı.)
 7. The surgeon cut through the flesh to get to the bone. (Cerrah kemiklere ulaşmak için eti kesip geçti.)
 8. The artist used different shades of pink to paint the flesh tones. (Sanatçı, et tonlarını boyamak için farklı pembe tonlarını kullandı.)
 9. The vampire sunk its fangs into the flesh of its victim. (Vampir, kurbanının etine dişlerini geçirdi.)
 10. He felt a sharp pain in the flesh of his arm. (Kolu etinde keskin bir ağrı hissetti.)
 11. The fish had a firm and flavorful flesh. (Balığın eti sıkı ve lezzetliydi.)
 12. The boxer landed a punch to his opponent’s flesh. (Boksuş rakibinin etine isabet etti.)
 13. The vultures were tearing at the flesh of a dead animal. (Akbabalar ölmüş bir hayvanın etine saldırıyordu.)
 14. The young child was fascinated by the texture of the flesh. (Küçük çocuk etin dokusuna hayran kaldı.)
 15. The cannibal tribe ate the flesh of their enemies. (Kanibal kabile düşmanlarının etini yedi.)
 16. The wound needed stitches to hold the flesh together. (Yara, eti bir arada tutmak için dikiş gerektiriyordu.)
 17. The doctor prescribed a cream to soothe the dry flesh on her hands. (Doktor ellerindeki kuru eti yatıştırmak için bir krem önerdi.)
 18. The athlete had a lot of flesh on his bones, but he was still very fit. (Sporcu kemiklerinde çok et vardı, ama hala çok formdaydı.)
 19. The knife sliced through the flesh of the melon easily. (Bıçak, kavunun etine kolayca kesildi.)
 20. She wrapped the leftover meat tightly to keep the flesh fresh. (Artan eti taze tutmak için sıkıca sarıp sardı.)
 1. The artist studied the human form, paying close attention to the flesh and muscle structure. (Sanatçı, insan formunu inceledi ve et ve kas yapısına dikkatlice odaklandı.)
 2. The bird had pecked away the flesh of the fruit, leaving only the pit. (Kuş, meyvenin etini gagalamış ve sadece çekirdeği bırakmıştı.)
 3. The doctor had to remove the damaged flesh from the patient’s leg. (Doktor, hastanın bacağındaki hasarlı eti çıkarmak zorunda kaldı.)
 4. The chef marinated the chicken to tenderize the flesh. (Şef, tavuğun etini yumuşatmak için marinasyon yaptı.)
 5. The lion’s teeth sank into the flesh of the antelope. (Aslanın dişleri, ceylanın etine batmıştı.)
 6. The sculptor worked to create a lifelike representation of the human flesh. (Heykeltıraş, insan etinin gerçekçi bir temsilini yaratmak için çalıştı.)
 7. The fisherman filleted the fish, removing the bones and leaving only the flesh. (Balıkçı, balığı fileto haline getirerek kemikleri çıkardı ve sadece eti bıraktı.)
 8. The heat of the sun burned the flesh on her shoulders. (Güneşin sıcağı omuzlarındaki eti yaktı.)
 9. The butcher weighed the flesh of the meat to price it for sale. (Kasap, etin etini tartarak satış fiyatını belirledi.)
 10. The smell of cooked flesh filled the air at the barbecue. (Barbeküde pişmiş etin kokusu havayı doldurdu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.