Figure İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Figure İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Figure (İngilizce: figure) – Şekil, görüntü, rakam anlamına gelen bir kelime olarak kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. The article includes a figure that illustrates the data. (Bu makalede, verileri gösteren bir şekil bulunuyor.)
 2. She cut out a figure from a magazine to use as a decoration. (Dekorasyon olarak kullanmak için bir dergiden bir figür kesti.)
 3. The figure of the superhero was popular among children. (Süper kahramanın figürü çocuklar arasında popülerdi.)
 4. The book has figures and diagrams to help explain the concepts. (Kitap, kavramları açıklamaya yardımcı olan şekiller ve diyagramlar içeriyor.)
 5. The figure on the cover of the magazine caught my attention. (Derginin kapağındaki görüntü benim ilgimi çekti.)
 6. The artist used bold figures in her paintings. (Sanatçı, resimlerinde cesur figürler kullandı.)
 7. The figure skating competition was intense. (Buz pateni yarışması yoğundu.)
 8. The company’s revenue figures have been increasing steadily. (Şirketin gelir rakamları istikrarlı bir şekilde artıyor.)
 9. The statue is a beautiful figure of a woman. (Heykel, güzel bir kadın figürüdür.)
 10. The math problem required me to calculate the figure to two decimal places. (Matematik problemi, benim iki ondalık basamağa kadar rakam hesaplamamı gerektiriyordu.)
 11. She has a figure that many women envy. (O, birçok kadının kıskandığı bir vücut şekline sahip.)
 12. The figure of the bird was carved out of wood. (Kuşun figürü ağaçtan oyma yapıldı.)
 13. The fashion designer sketched out the figure for her new collection. (Moda tasarımcısı, yeni koleksiyonu için figürü tasarladı.)
 14. The figure of speech used in the poem adds depth to the meaning. (Şiirde kullanılan konuşma figürü, anlama derinlik katıyor.)
 15. The gymnast’s figure was strong and flexible. (Jimnastikçinin vücut şekli güçlü ve esnek.)
 16. The company’s profit figures were lower than expected. (Şirketin kar rakamları beklenenden daha düşüktü.)
 17. The figure in the painting looked like it was moving. (Tablodaki figür hareket ediyormuş gibi görünüyordu.)
 18. The report contains figures that show the trend over the past year. (Rapor, geçen yılki trendi gösteren rakamları içeriyor.)
 19. The figure of the dancer was graceful and elegant. (Dansçının figürü zarif ve şık görünüyordu.)
 20. The detective studied the crime scene and made a mental figure of what had happened. (Dedektif, suç mahallini inceledi ve ne olduğuna dair zihinsel bir taslak oluşturdu.)

Türkçe Karşılıklar:

 1. Bu makalede, verileri gösteren bir şekil bulunuyor.
 2. Dekorasyon olarak kullanmak için bir dergiden bir figür kesti.
 3. Süper kahramanın figürü çocuklar arasında popülerdi.
 4. Kitap, kavramları açıklamaya yardımcı olan şekiller ve diyagramlar içeriyor.
 5. Derginin kapağındaki görüntü benim ilgimi çekti.
 6. Sanatçı, resimlerinde cesur figürler kullandı.
 7. Buz pateni yarışması yoğundu.
 8. Şirketin gelir rakamları istikrarlı bir şekilde artıyor.
 9. Heykel, güzel bir kadın figürüdür.
 10. Matematik problemi, benim iki ondalık basamağa kadar rakam hesaplamamı gerektiriyordu.
 11. O, birçok kadının kıskandığı bir vücut şekline sahip.
 12. Kuşun figürü ağaçtan oyma yapıldı.
 13. Moda tasarımcısı, yeni koleksiyonu için figürü tasarladı.
 14. Şiirde kullanılan konuşma figürü, anlama derinlik katıyor.
 15. Jimnastikçinin vücut şekli güçlü ve esnek.
 16. Şirketin kar rakamları beklenenden daha düşüktü.
 17. Tabledaki figür hareket ediyormuş gibi görünüyordu.
 18. Rapor, geçen yılki trendi gösteren rakamları içeriyor.
 19. Dansçının figürü zarif ve şık görünüyordu.
 20. Dedektif, suç mahallini inceledi ve ne olduğuna dair zihinsel bir taslak oluşturdu.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.