Feodalitenin Zayıflamasının Nedenleri Nelerdir?

Aşağıda feodalitenin zayıflamasının nedenleri nelerdir kısaca olarak ele alacağız.

Feodalite, Ortaçağ Avrupa yıllarında siyasi ve sosyal olarak oluşturulan bir yönetim sistemi olarak uygulanmıştır. Feodal yönetimler, derebeylik olarak da tanımlanırken günümüzdeki ağalık sistemlerine benzemeleri ile tarif edilebilir. Feodalite yönetimlerinde her şey yönetici olan kralın ya da hükümdarın tekelinde bulunmaktadır.

Feodalite yönetim anlayışları daha çok belli bir şehir devlet içinde ya da kalelerden oluşan devletler halinde sınırlara sahip olarak yayılış göstermiştir. Feodalite yönetimlerinde sosyal ve siyasal yapının tekel elinde olması hak, hukuk, eşitlik ve adalet anlayışlarının da yönetim ve topluma göre değişiklik göstermesi anlamına gelmektedir.

Feodalitenin zayıflaması coğrafi keşiflerin yaşanması, İstanbul’un fethedilmesi gibi durumların yaşanmasıyla siyasi olarak gerçekleşmeye başlamış ve ticari yollar değişmesi ve faaliyetlerin farklılaşmasıyla tamamıyla gerçekleşmiştir.

Feodalitenin zayıflamasının nedenleri şu şekildedir:

*Avrupa’da kralların sürekli ve düzenli olarak ordular oluşturmaya başlamasıdır.

*Barutun eğlence yerine ateşli silahlarda kullanılmaya başlaması ile şato ve kalelerin güvenliğinin azalmasıdır.

*Haçlı seferlerinin ardında feodal yönetim hükümdarlarının tekrar şato ve kalelerine dönememesidir.

*Derebeylik ordularının savaşlarda güç ve itibar kaybetmesidir.

*Coğrafi keşiflerin yapılmasıdır.

*İstanbul’un fethinde kullanılan 12 karışlık topların yayılış göstermesidir.

*Ticari ve ekonomik faaliyetlerin değişmesi ve tarım toplumlarının farklı yönde gelişmesi de etkili olmuştur.

*Tarım faaliyetlerinin dışında farklı ticari faaliyetlerin de yapılmaya başlanmasıdır.

Feodalitenin Zayıflamasının Nedenleri Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.