Existence İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Existence İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Existence (Varoluş)

Existence, var olma durumunu ifade eder. Varoluş kavramı, felsefe ve metafizik gibi disiplinlerde sıkça tartışılan bir konudur.

 1. The existence of life on other planets is still a mystery. (Diğer gezegenlerde yaşamın varlığı hala bir gizemdir.)
 2. He questioned the existence of God. (Tanrının varlığını sorguladı.)
 3. Existence precedes essence, according to Jean-Paul Sartre. (Jean-Paul Sartre’a göre varlık özden önce gelir.)
 4. He struggled with the meaning of his existence. (Varoluşunun anlamıyla mücadele etti.)
 5. The existence of poverty is a sad reality in many parts of the world. (Yoksulluğun varlığı dünyanın birçok yerinde üzücü bir gerçektir.)
 6. Many philosophers have pondered the nature of existence. (Birçok filozof varoluşun doğasını düşündü.)
 7. The existence of ghosts is a topic of debate among many people. (Hayaletlerin varlığı birçok insan arasında tartışma konusudur.)
 8. He was filled with a sense of dread about his existence. (Varoluşu hakkında korku doluydu.)
 9. The existence of a parallel universe is a popular topic in science fiction. (Paralel evrenin varlığı bilim kurguda popüler bir konudur.)
 10. She was grateful for the existence of her supportive friends. (Destekleyici arkadaşlarının varlığından minnettar oldu.)
 11. The existence of evil in the world is a problem for many religious believers. (Dünyadaki kötülüğün varlığı birçok dindar için bir sorundur.)
 12. He was consumed by a sense of purposelessness in his existence. (Varoluşundaki amaçsızlık duygusu tarafından tüketildi.)
 13. Scientists have been studying the existence of dark matter for many years. (Bilim adamları, karanlık madde’nin varlığını yıllardır inceliyorlar.)
 14. She found solace in the existence of nature. (Doğanın varlığında huzur buldu.)
 15. The existence of the universe is a topic that has fascinated people for centuries. (Evrenin varlığı, yüzyıllardır insanları büyülemiş bir konudur.)
 16. He was struck by the fragility of human existence. (İnsan varoluşunun kırılganlığından etkilendi.)
 17. The existence of a soul is a topic that has been debated for centuries. (Ruhun varlığı, yüzyıllardır tartışılan bir konudur.)
 18. She was filled with wonder at the existence of the vast

universe. (Geniş evrenin varlığı karşısında hayranlıkla doluydu.)
19. The existence of social media has changed the way we interact with each other. (Sosyal medyanın varlığı, birbirimizle etkileşim şeklimizi değiştirdi.)

 1. He found meaning in the existence of his family and loved ones. (Ailesinin ve sevdiklerinin varlığında anlam buldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.