Err İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Err İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Err kelimesinin Türkçe Anlamı:

Err kelimesi hata yapmak, yanılmak veya bir hataya sebep olmak anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

 1. Err is human, but we should learn from our mistakes. (Hata yapmak insanidir ama hatalarimizdan ders cikarmaliyiz.)
 2. I’m sorry, I’ve erred in my calculations. (Üzgünüm, hesaplamalarımda hata yaptım.)
 3. The doctor erred in his diagnosis, but fortunately caught the mistake in time. (Doktor teşhisinde hata yaptı, ama neyse ki hatayı zamanında fark etti.)
 4. He made a grave error in judgement. (O, kararında ciddi bir hata yaptı.)
 5. The company’s mistake cost them millions of dollars. (Şirketin hatası, milyonlarca dolara mal oldu.)
 6. The employee was fired for repeatedly erroneous reports. (Çalışan, tekrar tekrar yanlış raporlar sunduğu için kovuldu.)
 7. It is better to err on the side of caution. (Dikkatli olmak için hata yapmak daha iyidir.)
 8. He was mistaken in his belief that he could finish the project alone. (Projenin tek başına bitirilebileceği inancında yanıldı.)
 9. The teacher made an error in grading the tests. (Öğretmen sınavları notlarken hata yaptı.)
 10. He erred on the side of generosity and gave them more than they deserved. (Cömertlik yönünde hata yaparak, hakettiklerinden fazlasını verdi.)
 11. The court made an error in their verdict and had to retry the case. (Mahkeme kararında hata yaptı ve dava yeniden görülmek zorunda kaldı.)
 12. The chef made a mistake in the recipe and the dish didn’t turn out as expected. (Şef, tarifte hata yaptı ve yemek beklenildiği gibi olmadı.)
 13. The company made an error in their marketing strategy and lost a

  significant portion of their customer base. (Şirket, pazarlama stratejisinde hata yaptı ve müşteri tabanının önemli bir kısmını kaybetti.)

 14. She erred in her judgment and trusted the wrong person. (O, kararında hata yaparak yanlış kişiye güvendi.)
 15. The company apologized for their mistake and promised to make it right. (Şirket hatası için özür diledi ve düzeltme sözü verdi.)
 16. The contractor made an error in the blueprints and had to redo the project. (Müteahhit, mavi baskılarda hata yaptı ve proje yeniden yapılması gerekti.)
 17. It is important to acknowledge and learn from our errors. (Hatalarımızı kabul etmek ve onlardan öğrenmek önemlidir.)
 18. The judge erred in his decision and was overturned on appeal. (Yargıç, kararında hata yaptı ve temyizde bozuldu.)
 19. The error in the code caused the program to crash. (Koddaki hata, programın çökmesine neden oldu.)
 20. He erred in his choice of words and inadvertently offended his audience. (Kelimelerini yanlış seçerek, yanlışlıkla izleyicisini kırdı.)
 21. Even the best of us err from time to time. (En iyilerimiz bile zaman zaman hata yaparlar.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.