Erode İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Erode İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Erode

Erode, Türkçe anlamıyla aşındırmak veya yıpratmak anlamına gelir. İngilizce dilinde ise “erode” olarak kullanılır.

 1. The river constantly erodes the riverbank. (Nehir sürekli olarak nehir kıyısını aşındırır.)
 2. Wind and rain have eroded the surface of the rock over time. (Zamanla rüzgar ve yağmur kaya yüzeyini aşındırdı.)
 3. The sea has eroded the cliffs over many years. (Deniz yıllar boyunca uçurumları aşındırdı.)
 4. The acid rain is slowly eroding the metal on the roof. (Asit yağmuru çatıdaki metalı yavaşça aşındırıyor.)
 5. The constant rubbing of the shoes has eroded the carpet. (Ayakkabıların sürekli sürtünmesi halıyı aşındırdı.)
 6. The constant use of the keyboard has eroded the letters on the keys. (Klavyenin sürekli kullanımı tuşlardaki harfleri aşındırdı.)
 7. The strong wind has eroded the sand dunes. (Güçlü rüzgar kumul tepelerini aşındırdı.)
 8. The harsh chemicals have eroded the pipes. (Zararlı kimyasallar boruları aşındırdı.)
 9. The constant exposure to the sun has eroded the paint on the car. (Güneşe sürekli maruz kalmak arabanın boyasını aşındırdı.)
 10. The constant use of the stairs has eroded the carpet on the steps. (Merdivenlerin sürekli kullanımı basamaklardaki halıyı aşındırdı.)
 11. The river eroded a deep channel through the rock. (Nehir kaya üzerinde derin bir kanal açtı.)
 12. The roots of the tree have eroded the foundation of the building. (Ağacın kökleri bina temelini aşındırdı.)
 13. The glaciers have eroded the landscape over thousands of years. (Buzullar binlerce yıldır manzarayı aşındırdı.)
 14. The constant flow of traffic has eroded the pavement. (Trafik akışı kaldırımı aşındırdı.)
 15. The ocean waves have eroded the beach over time. (Okyanus dalgaları zamanla plajı aşındırdı.)
 16. The chemicals in the water have eroded the metal pipes. (Sudaki kimyasallar metal boruları aşındırdı.)
 17. The constant use of the shower has eroded the grout between the tiles. (Duşun sürekli kullanımı fayansların arasındaki derzleri aşındırdı.)
 18. The constant exposure to the elements has eroded the statue. (Hava koşullarına sürekli maruz kalmak heykeli aşındırdı.)
 19. The river eroded the rocks to form a canyon. (Nehir, kanyon oluşturmak için kayaları aşındırdı.)
 1. The constant friction has eroded the bearings of the machine. (Sürekli sürtünme makinenin rulmanlarını aşındırdı.)

Bu örnek cümlelerde “erode” kelimesi çeşitli nesnelerin, yüzeylerin veya yapıların aşındırılmasını ve yıpratılmasını ifade etmek için kullanılmıştır. Bu nedenle, “erode” kelimesi, yıpranma veya aşınma gibi birçok farklı durumu ifade etmek için kullanılabilir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.