Ermine İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Ermine İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Ermine Nedir?

Ermine, gelincikgiller (Mustelidae) familyasına ait bir hayvandır. Beyaz kürklü bir türdür ve kışın tüyleri daha kalınlaşarak kışlık tüyü halini alır. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde yaşar.

Örnek Cümleler:

 1. The ermine’s white fur helps it blend into its snowy surroundings. (Ermin’in beyaz kürkü, karlı ortamlara karışmasına yardımcı olur.)
 2. Ermines are skilled hunters and can catch prey much larger than themselves. (Erminler, yetenekli avcılardır ve kendilerinden çok daha büyük avları yakalayabilirler.)
 3. In medieval times, ermine fur was a symbol of royalty and was often used in the clothing of monarchs. (Ortaçağda, ermin kürkü bir kraliyet sembolüydü ve sık sık hükümdarların giysilerinde kullanılırdı.)
 4. The ermine’s winter coat is much thicker and softer than its summer coat. (Ermin’in kışlık tüyleri, yazlık tüylerinden çok daha kalın ve yumuşaktır.)
 5. The ermine’s diet consists mostly of small rodents, such as mice and voles. (Erminin beslenmesi çoğunlukla fareler ve sıçanlar gibi küçük kemirgenlerden oluşur.)
 6. Ermines have a long, slender body and short legs, which allows them to move quickly through the snow. (Erminlerin uzun, ince bir vücudu ve kısa bacakları vardır, bu da onların kar üzerinde hızlıca hareket etmelerine olanak tanır.)
 7. The ermine is known for its agility and ability to make sudden turns while chasing prey. (Ermin, avını kovalarken ani dönüşler yapma becerisi ve çevikliği ile tanınır.)
 8. Ermines are solitary animals and only come together during mating season. (Erminler tek başına yaşayan hayvanlardır ve sadece çiftleşme döneminde bir araya gelirler.)
 9. The ermine’s fur turns brown in the summer months, providing better camouflage in non-snowy environments. (Erminin tüyleri yaz aylarında kahverengiye döner ve karlı olmayan ortamlarda daha iyi kamuflaj sağlar.)
 10. Ermines have a keen sense of smell and can detect prey from far away. (Erminlerin keskin bir koku alma duyusu vardır ve avını uzaktan algılayabilirler.)
 11. The ermine is a member of the weasel family, which also includes otters and ferrets. (Ermin, su samuru ve fretka gibi diğer hayvanları da içeren gelincikgiller ailesinin bir üyesidir.)
 12. Ermines are active during the day and at night, but are most active at dawn and dusk. (Erminler günün her saatinde aktif olabilirler, ancak en aktif oldukları zamanlar şafak ve

akşamüstüdür.)
13. Ermines have retractable claws that help them climb trees and other surfaces. (Erminlerin geri çekilebilir tırnakları vardır ve bu da onların ağaçlara ve diğer yüzeylere tırmanmasına yardımcı olur.)

 1. The ermine is also known as the stoat in some parts of the world. (Ermin, dünyanın bazı bölgelerinde sansar olarak da bilinir.)
 2. Ermines have a high metabolism and need to eat frequently to maintain their energy levels. (Erminlerin yüksek bir metabolizması vardır ve enerji seviyelerini korumak için sık sık yemek yemeleri gerekir.)
 3. The ermine’s fur is highly valued for its softness and warmth, and is often used in high-end clothing and accessories. (Ermin’in tüyleri yumuşaklığı ve sıcaklığı nedeniyle çok değerlidir ve genellikle lüks giyim ve aksesuarlarda kullanılır.)
 4. Ermines are known for their playful behavior, and can often be seen chasing each other and playing games. (Erminler oyunbaz davranışlarıyla tanınırlar ve birbirlerini kovalayarak ve oyunlar oynayarak sık sık görülürler.)
 5. The ermine’s long, flexible body allows it to squeeze into tight spaces to catch prey. (Ermin’in uzun, esnek vücudu avını yakalamak için sıkışık alanlara girmesine olanak tanır.)
 6. Ermines are able swimmers and can hunt for fish and other aquatic prey. (Erminler iyi yüzücülerdir ve balık ve diğer su avları için avlanabilirler.)
 7. The ermine’s white fur can turn brown due to pollution in urban environments. (Ermin’in beyaz kürkü, kentsel ortamlardaki kirlilik nedeniyle kahverengiye dönebilir.)

(Ermin – Stoat – Weasel – Mustela erminea)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.