Erect İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Erect İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Erect kelimesinin Türkçe anlamı:


Erect kelimesi İngilizce bir fiildir ve “dikmek” anlamına gelir.

Örnek cümleler:


1. The workers erected a new building in just a few weeks. (İşçiler birkaç haftada yeni bir bina diktiler.)
2. The soldiers erected a flagpole to raise the flag. (Askerler bayrağı çekmek için bir direk diktiler.)
3. The artist erected a statue in the town square. (Sanatçı, şehir meydanına bir heykel dikti.)
4. He quickly erected the tent for the camping trip. (Kamp gezisi için hızlıca çadırı dikti.)
5. The engineer erected a bridge over the river. (Mühendis nehrin üzerine bir köprü dikti.)
6. The company erected a new headquarters in the city. (Şirket, şehirde yeni bir merkez ofis dikti.)
7. The construction crew erected scaffolding to work on the building. (İnşaat ekibi, binada çalışmak için iskele kurdu.)
8. The tribe erected totem poles to honor their ancestors. (Kabile, atalarını onurlandırmak için totem direkleri dikti.)
9. The city council decided to erect a new monument in the park. (Belediye meclisi, parkta yeni bir anıt dikmeye karar verdi.)
10. The church members erected a cross on the hill. (Kilise üyeleri, tepede bir haç diktiler.)
11. He quickly erected the fence to keep the animals out. (Hayvanları dışarıda tutmak için hızlıca çiti dikti.)
12. The farmers erected a windmill to generate power. (Çiftçiler, enerji üretmek için bir rüzgar gülü diktiler.)
13. The construction crew erected a crane to lift heavy materials. (İnşaat ekibi, ağır malzemeleri kaldırmak için bir vinç dikti.)
14. The festival organizers erected a stage for the performers. (Festival organizatörleri, performanslar için bir sahne diktiler.)
15. The company erected a billboard to advertise their products. (Şirket, ürünlerini reklam etmek için bir billboard dikti.)
16. The artist erected a temporary installation in the gallery. (Sanatçı, galeride geçici bir enstalasyon dikti.)
17. The park service erected signs to warn visitors of danger. (Park hizmetleri, ziyaretçileri tehlikeye karşı uyaracak işaretler dikti.)
18. The city erected barriers to control traffic flow. (Şehir, trafik akışını kontrol etmek için bariyerler dikti.)
19. The homeowners erected a fence for privacy. (Ev sahipleri, mahremiyet için bir çit diktiler.)
20. The students erected a memorial to honor a beloved teacher. (Öğrenciler, sevilen bir öğretmene saygı için bir anıt diktiler.)

Örnek cümleler (devamı):

 1. The construction company erected a crane to build the skyscraper. (İnşaat şirketi, gökdeleni yapmak için bir vinç dikti.)
 2. The firefighters erected a ladder to rescue the people from the burning building. (İtfaiyeciler, yanmakta olan binadan insanları kurtarmak için bir merdiven dikti.)
 3. The city erected a new street lamp on the corner. (Şehir, köşede yeni bir sokak lambası dikti.)
 4. The volunteers erected a tent for the charity event. (Gönüllüler, hayırseverlik etkinliği için bir çadır diktiler.)
 5. The museum erected a new exhibit on ancient civilizations. (Müze, eski medeniyetler hakkında yeni bir sergi açtı.)
 6. The artist erected a wall of mirrors for a unique art installation. (Sanatçı, benzersiz bir sanat enstalasyonu için bir ayna duvarı dikti.)
 7. The company erected a new manufacturing plant in the industrial park. (Şirket, endüstriyel parkta yeni bir üretim tesisi dikti.)
 8. The government erected a monument to commemorate the country’s independence. (Hükümet, ülkenin bağımsızlığını anmak için bir anıt dikti.)
 9. The construction crew erected a barrier to protect the workers from falling debris. (İnşaat ekibi, düşen enkazlardan işçileri korumak için bir bariyer dikti.)
 10. The university erected a new building for the science department. (Üniversite, bilim bölümü için yeni bir bina dikti.)
 11. The artist erected a giant sculpture in the middle of the desert. (Sanatçı, çölün ortasına dev bir heykel dikti.)
 12. The government erected a border fence to control immigration. (Hükümet, göçü kontrol etmek için bir sınır çiti dikti.)
 13. The construction company erected a crane to demolish the old building. (İnşaat şirketi, eski binayı yıkmak için bir vinç dikti.)
 14. The park service erected a gazebo for visitors to rest and enjoy the scenery. (Park hizmetleri, ziyaretçilerin dinlenip manzaranın keyfini çıkarması için bir şadırvan dikti.)
 15. The city council erected a plaque to honor a famous resident. (Belediye meclisi, ünlü bir sakinin onuruna bir plaka dikti.)
 16. The artist erected a sculpture garden in the park. (Sanatçı, parkta bir heykel bahçesi dikti.)
 17. The construction crew erected a fence around the construction site for safety. (İnşaat ekibi, güvenlik için inşaat alanının etrafına bir çit dikti.)
 18. The city erected a new bus stop for the commuters. (Şehir, işe gidenler için yeni bir otobüs durağı dikti.)
 19. The company erected a tent for the outdoor team building event. (Şirket, açık hava takım oluşturma etkinliği için bir çadır dikti.)
 20. The government erected a dam to control the flow of

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.