Earth İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Earth İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Earth (Yer) İle İlgili Cümleler

Earth kelimesi Türkçe’de “dünya” anlamına gelir. Dünya, gezegenimiz ve bizim yaşadığımız yerdir. İşte Earth kelimesinin kullanıldığı 20 örnek cümle:

 1. The Earth is the third planet from the sun. (Dünya, güneşten üçüncü gezegendir.)
 2. The rotation of Earth causes day and night. (Dünya’nın dönüşü, gündüz ve geceyi oluşturur.)
 3. The Earth’s atmosphere is made up of various gases. (Dünya’nın atmosferi çeşitli gazlardan oluşur.)
 4. Humans are the dominant species on Earth. (İnsanlar, Dünya’daki baskın türdür.)
 5. Earth is the only known planet to have liquid water on its surface. (Dünya, yüzeyinde sıvı suya sahip olan tek bilinen gezegendir.)
 6. The continents on Earth have been moving for millions of years. (Dünya’daki kıtalar milyonlarca yıldır hareket ediyor.)
 7. Earth has a magnetic field that protects us from harmful radiation. (Dünya’nın bir manyetik alanı vardır ve bizi zararlı radyasyondan korur.)
 8. The size of Earth is just right to support life. (Dünya’nın boyutu, hayatı desteklemek için tam uygun.)
 9. Earth has a natural satellite, the moon. (Dünya’nın doğal bir uydusu vardır, ay.)
 10. Earth has a diverse range of ecosystems and habitats. (Dünya’nın çeşitli ekosistemleri ve habitatları vardır.)
 11. The temperature on Earth varies depending on location and time of year. (Dünya’daki sıcaklık, konum ve yılın zamanına göre değişir.)
 12. Earth is home to millions of species of plants and animals. (Dünya, milyonlarca bitki ve hayvan türünün evi.)
 13. The study of Earth is called geology. (Dünya’nın incelenmesine jeoloji denir.)
 14. Earth experiences four seasons: spring, summer, fall, and winter. (Dünya, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere dört mevsim yaşar.)
 15. The ozone layer in Earth’s atmosphere helps protect us from harmful ultraviolet radiation. (Dünya’nın atmosferindeki ozon tabakası, zararlı morötesi radyasyondan bizi korur.)
 16. The movement of tectonic plates on Earth can cause earthquakes and volcanic eruptions. (Dünya’daki tektonik levhaların hareketi depremlere ve

volkanik patlamalara neden olabilir.)
17. The gravity of Earth keeps us grounded and affects the motion of objects on its surface. (Dünya’nın yer çekimi, bizi yerde tutar ve yüzeyindeki nesnelerin hareketini etkiler.)

 1. Earth is part of the solar system and revolves around the sun. (Dünya, güneş sisteminin bir parçasıdır ve güneşin etrafında döner.)
 2. The study of the Earth’s atmosphere and weather is called meteorology. (Dünya’nın atmosferi ve hava durumunun incelenmesine meteoroloji denir.)
 3. Earth is a beautiful and fragile planet that needs to be protected for future generations. (Dünya, gelecek nesiller için korunması gereken güzel ve hassas bir gezegendir.)

Türkçe Çevirileri:

 1. Dünya, güneşten üçüncü gezegendir.
 2. Dünya’nın dönüşü, gündüz ve geceyi oluşturur.
 3. Dünya’nın atmosferi çeşitli gazlardan oluşur.
 4. İnsanlar, Dünya’daki baskın türdür.
 5. Dünya, yüzeyinde sıvı suya sahip olan tek bilinen gezegendir.
 6. Dünya’daki kıtalar milyonlarca yıldır hareket ediyor.
 7. Dünya’nın bir manyetik alanı vardır ve bizi zararlı radyasyondan korur.
 8. Dünya’nın boyutu, hayatı desteklemek için tam uygun.
 9. Dünya’nın doğal bir uydusu vardır, ay.
 10. Dünya’nın çeşitli ekosistemleri ve habitatları vardır.
 11. Dünya’daki sıcaklık, konum ve yılın zamanına göre değişir.
 12. Dünya, milyonlarca bitki ve hayvan türünün evi.
 13. Dünya’nın incelenmesine jeoloji denir.
 14. Dünya, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere dört mevsim yaşar.
 15. Dünya’nın atmosferindeki ozon tabakası, zararlı morötesi radyasyondan bizi korur.
 16. Dünya’daki tektonik levhaların hareketi depremlere ve volkanik patlamalara neden olabilir.
 17. Dünya’nın yer çekimi, bizi yerde tutar ve yüzeyindeki nesnelerin hareketini etkiler.
 18. Dünya, güneş sisteminin bir parçasıdır ve güneşin etrafında döner.
 19. Dünya’nın atmosferi ve hava durumunun incelenmesine meteoroloji denir.
 20. Dünya, gelecek nesiller için korunması gereken güzel ve hassas bir gezegendir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.