Devletimizin Yönetim Biçimi Nedir Özellikleri Hakkında Bilgi

p11

Bu yazımızda devletimizin yönetim biçimi nedir özellikleri hakkında bilgi kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasının ardında bakiyesi olarak kalan topraklarda 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilerek Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Türkiye, ulus – devlet yapısına sahip bir ülkedir.

Türkiye laik, demokrat, sosyal bir hukuk devletidir. Devletin yönetim biçimi Cumhuriyettir. Bir rejim olarak cumhuriyet demokrasi ile sağlanan şartlarda belirmektedir. Cumhurbaşkanı devlet başkanlığı yapar. Hükümetin başında başbakan vardır. Meclisin başında meclis başkanı vardır.

Cumhurbaşkanını halk seçer. Başbakanı halk seçer. Cumhurbaşkanı, başbakanın hükümetini onar. Meclis başkanını meclis seçer. Mecliste güvenoyu alan hükümet göreve başlar. Seçimlerde 550 milletvekili seçilir.

Partiler adaylarını halka götürür, halk da oy vereceği partiyi ve adayı belirler ve oy pusulasıyla oyunu kullanarak yöneticisini seçer. Egemenliğin milletin elinde olduğu ve halkın kendi kendini yönetme biçimi olarak ortaya çıkan rejim siyasi erklere dayanmaktadır.

Yasama, yürütme ve yargı siyasi erkleri oluşturmaktadır. Yasama mecliste icra edilir. Yürütme hükümetin elindedir. Yargı ise mahkemelerce adli sistemlerin üstünlüğünde gerçekleşir. Yasaları cumhurbaşkanı onar ya da veto eder.

Cumhuriyet rejiminde anayasa vardır. Anayasa kanunlardan oluşur. Siyasi, idari, iktisadi, askeri, sosyal, kültürel bütün hak ve özgürlükler anayasa güvencesi altındadır. Anayasal düzenlemeler sonucunda rejim şekillenir.

Cumhuriyet, herkesin özgürce yaşadığı, yasalar önünde eşit olduğu, hukukun üstünlüğüne inanılan, sosyal sınıf farklılıklarının olmadığı bir rejimdir. Cumhuriyet, modern toplum düzeninin sağlanmasını şart koşan bir rejimdir.

Devletimizin Yönetim Biçimi Nedir Özellikleri Hakkında Bilgi Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

  1. çok iyi hazırlayanın eline koluna sağlık, Türkiye’nin yönetim biçimi cumhuriyet olduğunu öğrendim, kısa ve özet tam istediğim gibi güzel yazılmış, yorumuma katılan olur olmaz ama daha iyisi yok. :)

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.