Udder İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Udder İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Udder Nedir?

Udder, ineklerde, keçilerde veya diğer süt üreten hayvanlarda bulunan memelerin tamamına verilen isimdir. Süt üretimi için hayvanların udderleri sağılır ve süt bu yolla elde edilir.

Örnek Cümleler:

1. The farmer milked the cow’s udder. (Çiftçi, ineklerin memelerini sağdı.)
2. The udder of a cow is a vital part of milk production. (İneğin udderi, süt üretiminin önemli bir parçasıdır.)
3. When the calf suckled on the udder, it got all the nutrients it needed. (Buzağı, udderi emerken ihtiyacı olan tüm besinleri aldı.)
4. An infected udder can lead to lower milk production. (Enfekte bir udder, düşük süt üretimine neden olabilir.)
5. The farmer checked the udder for any signs of infection. (Çiftçi, enfeksiyon belirtileri olup olmadığını kontrol etti.)
6. A cow’s udder can become swollen and painful if not milked regularly. (Bir ineğin udderi düzenli olarak sağlanmazsa, şişebilir ve ağrılı hale gelebilir.)
7. The newborn calf immediately began nursing from its mother’s udder. (Yeni doğan buzağı, hemen annesinin udderinden emmeye başladı.)
8. The udder should be kept clean and dry to prevent infections. (Enfeksiyonları önlemek için udder temiz ve kuru tutulmalıdır.)
9. It’s important to handle the udder gently to avoid hurting the animal. (Hayvanı incitmemek için udder nazikçe ele alınmalıdır.)
10. The udder of a dairy cow can weigh up to 100 pounds when full of milk. (Süt ineğinin udderi, süt dolu olduğunda 100 pounda kadar çıkabilir.)
11. The veterinarian examined the cow’s udder to check for any abnormalities. (Veteriner, herhangi bir anormalliği kontrol etmek için ineklerin udderini inceledi.)
12. Injuries to the udder can cause pain and discomfort for the animal. (Udder yaralanmaları, hayvan için ağrı ve rahatsızlık nedeni olabilir.)
13. The cow kicked the farmer when he tried to touch her udder. (Çiftçi, udderine dokunmaya çalıştığında inek tekme attı.)
14. Mastitis is a common udder infection in dairy cows. (Mastitis, süt ineğinde yaygın bir udder enfeksiyonudur.)
15. The farmer used a milking machine to extract the milk from the cow’s udder. (Çiftçi, ineklerin udderinden süt çıkarmak için bir sağım makines

  1. The udder is sensitive and can be easily bruised if handled roughly. (Udder hassas bir bölgedir ve sert ele alındığında kolayca morarabilir.)
  2. A healthy udder is essential for high-quality milk production. (Yüksek kaliteli süt üretimi için sağlıklı bir udder çok önemlidir.)
  3. The udder has four teats, which are used to extract milk during milking. (Udder dört meme içerir ve süt sağımı sırasında kullanılır.)
  4. The calf eagerly suckled on its mother’s udder to get the milk it needed. (Buzağı, ihtiyacı olan sütü almak için annesinin udderini istekle emdi.)
  5. The farmer wore gloves while milking the cow’s udder to maintain hygiene. (Çiftçi, hijyeni korumak için ineklerin udderlerini sağarken eldiven giydi.)

(Türkçe çeviriler sadeleştirilerek verilmiştir.)

Bu örnek cümleler, udder kelimesinin kullanımı hakkında fikir vermektedir ve ineklerin süt üretimiyle ilgili pek çok konuda kullanılabilir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.