Denounce İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Denounce İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Denounce Nedir?

Denounce, birini ya da bir şeyi resmi olarak kınama veya eleştirme eylemidir. Bu, bir suçluyu açıklamak, hatalı bir davranışı bildirmek veya bir kararı protesto etmek gibi birçok farklı şekilde kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1. She decided to denounce her ex-husband’s abusive behavior. (Eski kocasının kötü davranışlarını kınamaya karar verdi.)
2. The politician denounced the recent increase in hate crimes. (Politikacı, son zamanlarda artan nefret suçlarını kınadı.)
3. The company issued a statement denouncing the use of child labor in their factories. (Şirket, fabrikalarında çocuk işçi kullanımını kınayan bir açıklama yaptı.)
4. The student organization denounces the university’s decision to cut funding for the arts program. (Öğrenci organizasyonu, sanat programı için fon kesme kararını protesto ediyor.)
5. The activist denounces the government’s treatment of refugees. (Aktivist, mültecilerin hükümet tarafından kötü muamelesini kınadı.)
6. The religious leader denounced the terrorist attack in his sermon. (Dini lider, vaazında terörist saldırıyı kınadı.)
7. The human rights group denounced the use of torture in prisons. (İnsan hakları grubu, hapishanelerde işkence kullanımını kınadı.)
8. The celebrity denounced the paparazzi’s invasion of her privacy. (Ünlü, paparazzilerin gizliliğini ihlal etmelerini kınadı.)
9. The community denounces the construction of a new landfill in their neighborhood. (Topluluk, mahallelerinde yeni bir çöplük inşaatını kınar.)
10. The organization denounces the government’s decision to cut funding for healthcare. (Örgüt, sağlık hizmetleri için fon kesme kararını protesto ediyor.)
11. The opposition party denounces the ruling party’s policies. (Muhalefet partisi, iktidar partisinin politikalarını kınar.)
12. The environmentalist denounces the use of fossil fuels. (Çevreci, fosil yakıtların kullanımını kınar.)
13. The labor union denounces the company’s unfair labor practices. (İşçi sendikası, şirketin haksız iş uygulamalarını kınar.)
14. The animal rights group denounces the use of animals for entertainment. (Hayvan hakları grubu, eğlence için hayvanların kullanımını kınar.)
15. The film director denounces the lack of diversity in Hollywood. (Film yönetmeni, Hollywood’da çeşitliliğin eksikliğini kınar.)
16. The non-profit organization denounces the government’s lack of action on climate change. (Kar amacı gütmeyen kuruluş, iklim değişikliği konusunda hükümetin eylemsizliğini kınar.)
17. The feminist group denounces the objectification of women in the media. (Feminist grup,

medyadaki kadın nesnesileştirmesini kınar.)
18. The student council denounces the school’s dress code policy. (Öğrenci meclisi, okulun kıyafet kodu politikasını kınar.)

  1. The journalist denounces the government’s censorship of the press. (Gazeteci, hükümetin basının sansürünü kınar.)
  2. The religious organization denounces the discrimination against LGBTQ+ individuals. (Dini örgüt, LGBTQ+ bireylere karşı ayrımcılığı kınar.)

Türkçe Karşılıklar:

1. kınamak, şiddetli eleştirmek
2. kınamak, kınama
3. kınamak, kınama
4. protesto etmek, kınamak
5. kınamak, kınama
6. kınamak, kınama
7. kınamak, kınama
8. kınamak, kınama
9. kınamak, kınama
10. protesto etmek, kınamak
11. kınamak, kınama
12. kınamak, kınama
13. kınamak, kınama
14. kınamak, kınama
15. kınamak, kınama
16. kınamak, kınama
17. kınamak, kınama
18. kınamak, kınama
19. kınamak, kınama
20. kınamak, kınama

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.