Denote İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Denote İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

“Denote” kelimesinin Türkçe anlamı:


“Denote”, bir şeyin belirli bir anlamı veya özelliği ifade etmek için kullanılan bir fiildir.

Örnek cümleler:

 1. The color red often denotes love and passion. (Kırmızı renk genellikle aşk ve tutkuyu ifade eder.)
 2. The symbol ‘+’ denotes addition in mathematics. (Sembol ‘+’ matematikte toplamayı ifade eder.)
 3. The letter ‘M’ denotes one thousand in Roman numerals. (Harf ‘M’ Roma rakamlarında bin’i ifade eder.)
 4. A red traffic light denotes that drivers should stop their vehicles. (Kırmızı bir trafik ışığı sürücülerin araçlarını durdurmaları gerektiğini ifade eder.)
 5. The word “cat” denotes a furry, four-legged animal. (“Kedi” kelimesi tüylü, dört ayaklı bir hayvanı ifade eder.)
 6. A skull and crossbones denotes a symbol of danger or death. (Kafatası ve çapraz kemikler tehlike veya ölüm sembolü olarak kullanılır.)
 7. The term “IQ” denotes a person’s intelligence quotient. (“IQ” terimi bir kişinin zeka katsayısını ifade eder.)
 8. The color white denotes purity and innocence. (Beyaz renk safiyet ve masumiyeti ifade eder.)
 9. The word “book” denotes a written or printed work that has a cover and is bound together. (“Kitap” kelimesi, bir kapak ve bir arada bağlı olan yazılı veya basılı bir eseri ifade eder.)
 10. The letter ‘A’ denotes the first letter of the English alphabet. (Harf ‘A’ İngiliz alfabesinin ilk harfini ifade eder.)
 11. The symbol ‘@’ denotes the at sign used in email addresses. (Sembol ‘@’, e-posta adreslerinde kullanılan at işaretini ifade eder.)
 12. A red rose often denotes love and romance. (Kırmızı bir gül genellikle aşk ve romantizmi ifade eder.)
 13. The term “GDP” denotes a country’s gross domestic product. (“GDP” terimi bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasını ifade eder.)
 14. The word “chair” denotes a piece of furniture designed for sitting on. (“Sandalye” kelimesi oturmak için tasarlanmış bir mobilya parçasını ifade eder.)
 15. The letter ‘B’ denotes the second letter of the English alphabet. (Harf ‘B’ İngiliz alfabesinin ikinci harfini ifade eder.)
 16. The symbol ‘%’ denotes a percentage. (Sembol ‘%’ bir yüzdeyi ifade eder.)
 17. The term “CEO” denotes the chief executive officer of a company. (“CEO” terimi bir şirketin baş yürütme görevlisini ifade eder.)
 18. The color black often denotes mourning or sadness. (Siyah renk genellikle yas veya üzüntüyü ifade eder.)
 19. The word “
 1. The word “house” denotes a building designed for people to live in. (“Ev” kelimesi, insanların yaşamak için tasarlanmış bir bina anlamını ifade eder.)
 2. The letter ‘Z’ denotes the last letter of the English alphabet. (Harf ‘Z’ İngiliz alfabesinin son harfini ifade eder.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.