Denomination İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Denomination İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Denomination

Denomination, bir para birimi, dini grup veya mezhep gibi bir kategoriye atıfta bulunur.

Örnek Cümleler:

 1. The shopkeeper asked for the denomination of the banknote. (Mağaza sahibi, banknotun değerini sordu.)
 2. Christianity has many different denominations. (Hristiyanlık birçok farklı mezhebe sahiptir.)
 3. The coin was of a different denomination than what I expected. (Sikke, beklediğimden farklı bir değerdeydi.)
 4. The school has students of various denominations. (Okulda çeşitli dini mezheplere mensup öğrenciler var.)
 5. The denomination of the stamp was clearly visible. (Pulların değeri net bir şekilde görünüyordu.)
 6. He changed his religion and joined a different denomination. (Dinini değiştirdi ve farklı bir mezhebe katıldı.)
 7. The ATM machine only dispenses bills in certain denominations. (ATM makinesi sadece belirli değerlerde banknotlar verir.)
 8. The denomination of the church was not important to her, as long as she could pray. (Kilisenin mezhebi onun için önemli değildi, önemli olan dua etmekti.)
 9. The priest gave a sermon on the differences between various Christian denominations. (Papaz, çeşitli Hristiyan mezhepleri arasındaki farklılıkları anlatan bir vaaz verdi.)
 10. The coin collector was interested in coins of various denominations. (Sikke koleksiyoncusu, çeşitli değerlerdeki paralara ilgi duyuyordu.)
 11. The denomination of the charity was printed on the donation box. (Bağış kutusunun üzerinde yardım kuruluşunun mezhebi yazıyordu.)
 12. The country’s currency has several denominations, including coins and banknotes. (Ülkenin para birimi, madeni paralar ve banknotlar da dahil olmak üzere çeşitli değerlere sahip.)
 13. The school has a diverse student body, with many different religious denominations represented. (Okulda, birçok farklı dini mezhebi temsil eden çeşitli öğrenciler var.)
 14. The denomination of the bond was $1000. (Tahvilin değeri 1000 dolar idi.)
 15. The church was part of a larger denomination that had a presence in many countries. (Kilise, birçok ülkede var olan daha büyük bir mezhebin bir parçasıydı.)
 16. The ATM machine only accepts bills in certain denominations. (ATM makinesi, belirli değerlerdeki banknotları kabul eder.)
 17. She was interested in learning about the various denominations of Islam. (O, İslam’ın çeşitli mezhepleri hakkında öğrenmek istiyordu.)
 18. The denomination of the stamp was too high for the postage fee. (Pulların değeri, posta ücreti için çok yüksekti.)
 19. The country’s government decided to introduce a new denomination of currency. (Ülkenin

hükümeti, yeni bir para birimi değeri tanıtmaya karar verdi.)
20. The denomination of the coin was engraved on one side. (Sikkenin değeri bir tarafına kazınmıştı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.