Demeanor – Demeanour İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Demeanor – Demeanour İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Demeanor – Demeanour Nedir?

Demeanor ya da demeanour, bir kişinin davranış ve tutumlarının genel özelliklerini ifade eden bir kelime. Bir kişinin tutumu, davranışı ve hatta giyim tarzı gibi faktörler bu kelimenin anlamını oluşturur.

Örnek Cümleler:

 1. Her demeanor’daki insanlara saygı duymalısın. (You should respect people of all demeanors.)
 2. İş görüşmelerinde, iyi bir demeanor sana yardımcı olabilir. (Having a good demeanor can help you in job interviews.)
 3. Ailesi için her zaman sakin bir demeanor sergiler. (He always displays a calm demeanor for his family.)
 4. Başarılı bir işletme sahibi olmak için, işletme sahibinin profesyonel bir demeanor’e sahip olması gerekir. (To be a successful business owner, one must have a professional demeanor.)
 5. Sınav stresini kontrol etmek için, kendine güvenli bir demeanor göstermelisin. (To manage exam stress, you should display a confident demeanor.)
 6. Dışarıda, insanlar senin demeanor’una bakarlar ve senin hakkında bir fikir oluşur. (Outside, people judge you by your demeanor and form an opinion about you.)
 7. Öğrenciler, sınıfta öğretmenlerine saygılı bir demeanor göstermeliler. (Students should show respectful demeanor towards their teachers in class.)
 8. Bir lider olarak, iyi bir demeanor sergilemek, takımındaki insanları etkilemek için önemlidir. (As a leader, it’s important to display a good demeanor to influence people in your team.)
 9. Mahkemede, avukatların profesyonel bir demeanor sergilemeleri gerekir. (In court, lawyers must display a professional demeanor.)
 10. Düğünlerde, insanlar genellikle nezaketli ve mutlu bir demeanor sergilerler. (At weddings, people usually display a polite and happy demeanor.)
 11. Sınavdan sonra, herkesin yorgun bir demeanor’i vardı. (After the exam, everyone had a tired demeanor.)
 12. Birçok insan, ön yargılı bir demeanor’e sahip olabilirler. (Many people may have a prejudiced demeanor.)
 13. Polis memurları her zaman profesyonel bir demeanor sergilemelidirler. (Police officers should always display a professional demeanor.)
 14. İnsanlar, senin nezaketli demeanor’unu takdir edeceklerdir. (People will appreciate your polite demeanor.)
 15. Başarılı bir satış elemanı olmak için, iyi bir demeanor sergilemek önemlidir. (To be a successful salesperson, it’s important to display a good demeanor.)
 16. Yargıçlar, mahkemede tarafsız bir demeanor sergilemelidir
 1. Bir doktorun, hastalarına rahatlatıcı bir demeanor sergilemesi önemlidir. (It’s important for a doctor to display a reassuring demeanor to their patients.)
 2. İnsanların senden etkilenebilmesi için, iyi bir demeanor sergilemelisin. (To impress people, you should display a good demeanor.)
 3. Çocuklar, öğretmenlerine saygılı bir demeanor göstermelidirler. (Children should show respectful demeanor towards their teachers.)
 4. İş hayatında, iyi bir demeanor sahibi olmak, insanlarla iletişim kurmak için çok önemlidir. (In the business world, having a good demeanor is very important for communicating with people.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.