Deliverance İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deliverance İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deliverance (noun) – kurtuluş, kurtarma

 1. After hours of waiting, the deliverance finally came in the form of a rescue helicopter. (Kurtarma helikopteri şeklinde kurtuluş sonunda geldiğinde, saatlerce bekledikten sonra.)
 2. The protagonist in the story seeks deliverance from his troubled past. (Hikayedeki baş kahraman, sorunlu geçmişinden kurtulma arayışındadır.)
 3. The therapist helped her find deliverance from her anxiety. (Terapist, endişesinden kurtulmasına yardımcı oldu.)
 4. The deliverance of the hostages was a successful mission. (Rehinelerin kurtarılması başarılı bir misyondur.)
 5. The prisoners waited for their deliverance from the overcrowded jail. (Mahkumlar, kalabalık hapishaneden kurtuluş için beklediler.)
 6. The deliverance of justice was long overdue. (Adaletin sağlanması çok gecikmişti.)
 7. The church offers a sense of deliverance to those in need. (Kilise, ihtiyacı olanlara kurtuluş hissi sunar.)
 8. The hero’s deliverance from danger came at a great cost. (Kahramanın tehlikeden kurtuluşu büyük bir maliyete mal oldu.)
 9. She found deliverance in forgiveness. (Bağışlamada kurtuluşu buldu.)
 10. The deliverance of the goods was delayed due to bad weather. (Malın teslimi kötü hava koşulları nedeniyle gecikti.)
 11. The politician promised deliverance from poverty to his constituents. (Politikacı, seçmenlerine yoksulluktan kurtuluş vadetti.)
 12. The deliverance of the news was met with mixed reactions. (Haberlerin duyurulması karışık tepkilerle karşılandı.)
 13. The deliverance of the verdict brought closure to the trial. (Kararın açıklanması, duruşmaya son verdi.)
 14. The captain promised deliverance from the storm to his crew. (Kaptan, mürettebatına fırtınadan kurtuluş vadetti.)
 15. The deliverance of the package was delayed due to a transportation strike. (Paketin teslimi, bir taşımacılık grevi nedeniyle gecikti.)
 16. The promise of deliverance gave the prisoners hope. (Kurtuluş vaadi, mahkumlara umut verdi.)
 17. The deliverance of the baby was a joyous occasion. (Bebek doğumu, sevinçli bir olaydı.)
 18. She found deliverance from her addiction through rehab. (Bağımlılığından rehabilasyon yoluyla kurtuluşu buldu.)
 19. The deliverance of the message was urgent and required immediate attention. (Mesajın teslimi acil ve hemen dikkat gerektiriyordu.)
 20. The people prayed for deliverance from the natural disaster. (İnsanlar doğal afetten kurtuluş için dua ettiler.)

Continuation of deliverance sentences

 1. The deliverance of the victims from the burning building was a heroic act. (Yangın çıkan binadan kurbanların kurtarılması kahramanca bir eylemdi.)
 2. The deliverance of the refugees from the war zone was a humanitarian effort. (Savaş bölgesinden mültecilerin kurtarılması insani bir çabadır.)
 3. The deliverance of the lost hikers was a relief for their families. (Kaybolan yürüyüşçülerin kurtarılması, aileleri için rahatlatıcıydı.)
 4. The deliverance of the performance was flawless and well-received by the audience. (Performansın sunumu hatasızdı ve izleyiciler tarafından beğenildi.)
 5. The deliverance of the report was delayed due to technical difficulties. (Raporun teslimi, teknik zorluklar nedeniyle gecikti.)
 6. The deliverance of the prize was a moment of triumph for the winner. (Ödülün teslimi, kazanan için bir zafer anıydı.)
 7. The deliverance of the message was clear and concise. (Mesajın teslimi net ve özlüydü.)
 8. The deliverance of the exam results was a nerve-wracking experience for the students. (Sınav sonuçlarının açıklanması öğrenciler için sinir bozucu bir deneyimdi.)
 9. The deliverance of the speech was powerful and inspiring. (Konuşmanın teslimi güçlü ve ilham vericiydi.)
 10. The deliverance of the promised reforms was eagerly awaited by the citizens. (Vaadedilen reformların teslimi vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.