Degree İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Degree İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Degree (Derece)

Degree kelimesi Türkçe’de “ölçü, derece, lisans, mezuniyet” gibi anlamlara gelir. İngilizce cümle içinde kullanımı ise şöyle olabilir:

 1. I have a degree in computer science. (Bilgisayar bilimi lisansım var.)
 2. The temperature dropped below zero degrees. (Sıcaklık sıfırın altına düştü.)
 3. She earned her master’s degree from Harvard. (Harvard’dan yüksek lisansını tamamladı.)
 4. He has a degree in engineering. (Mühendislik diploması var.)
 5. The angle between the two lines is 90 degrees. (İki çizgi arasındaki açı 90 derecedir.)
 6. She graduated with honors from the law degree program. (Hukuk lisans programından başarıyla mezun oldu.)
 7. The company requires a minimum of a bachelor’s degree for this position. (Bu pozisyon için en az lisans derecesi gerekli.)
 8. The intensity of the earthquake was measured at a magnitude of 6 degrees. (Depremin şiddeti 6 derece olarak ölçüldü.)
 9. He received his degree from a prestigious university. (Prestijli bir üniversiteden mezun oldu.)
 10. The recipe calls for 2 cups of flour and a pinch of salt to taste. (Tarif, tadına göre 2 bardak un ve bir tutam tuz istiyor.)
 11. She is pursuing a degree in psychology. (Psikoloji alanında bir lisans derecesi peşinde.)
 12. The board of directors approved his appointment as CEO with a degree of hesitation. (Yönetim kurulu, CEO olarak atanmasını bir derece tereddütle onayladı.)
 13. The artist’s work is known for its high degree of realism. (Sanatçının çalışmaları yüksek derecede gerçekçilikleriyle tanınır.)
 14. The storm is expected to increase in degree throughout the night. (Fırtına gecenin ilerleyen saatlerinde artması bekleniyor.)
 15. She has a degree in business administration from a top-ranked university. (Üst sıralarda yer alan bir üniversiteden işletme yönetimi lisansı var.)
 16. The patient’s condition is improving, but with a degree of caution. (Hastanın durumu iyileşiyor, ancak bir derece dikkatli olmak gerekiyor.)
 17. The music program requires students to complete a certain degree of coursework before graduation. (Müzik programı, öğrencilerin mezuniyet öncesinde belirli bir derecede ders çalışmasını tamamlamasını gerektirir.)
 18. The job posting lists a degree in marketing as a preferred qualification. (İş ilanı, tercih edilen nitelik olarak pazarlama diplomasını belirtiyor.)
 19. The movie received a high degree of critical acclaim. (Film yüksek derecede eleştirel övgü aldı.)
 20. She obtained her degree through a combination of online and in-person classes. (Lisansını, çevrimiçi ve yüz yüze derslerin bir kombinasyonuyla elde etti.)
 1. The thermometer indicates a temperature of 25 degrees Celsius. (Termometre, 25 derece Celsius sıcaklık gösteriyor.)
 2. He pursued a degree in music performance and became a professional pianist. (Müzik performansında bir lisans derecesi peşinde koştu ve profesyonel bir piyanist oldu.)
 3. The degree of difficulty in this math problem is quite high. (Bu matematik problemdeki zorluk derecesi oldukça yüksek.)
 4. She has a doctorate degree in literature from Oxford. (Oxford’dan edebiyat alanında doktora derecesi var.)
 5. The job requires a certain degree of creativity and problem-solving skills. (İş, belirli bir yaratıcılık ve problem çözme becerisi derecesi gerektirir.)
 6. The degree of risk involved in this investment is relatively high. (Bu yatırımda bulunan risk derecesi nispeten yüksektir.)
 7. She pursued a degree in nursing and now works as a registered nurse. (Hemşirelikte bir lisans derecesi peşinde koştu ve şimdi kayıtlı bir hemşire olarak çalışıyor.)
 8. The degree of accuracy in his measurements is crucial for the experiment’s success. (Ölçümlerindeki doğruluk derecesi, deneyin başarısı için hayati önem taşır.)
 9. He received a degree in journalism and worked as a reporter for several years. (Gazetecilikte bir diploma aldı ve birkaç yıl boyunca muhabir olarak çalıştı.)
 10. The degree of inequality in the country’s economy is a major concern for policymakers. (Ülkenin ekonomisindeki eşitsizlik derecesi, politikacılar için önemli bir endişe kaynağıdır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.