Deformed İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deformed İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deformed kelimesinin Türkçe anlamı:


Deformed kelimesi Türkçe dilinde “şekil bozukluğu olan” veya “biçimsiz” anlamlarına gelir.

Örnek cümleler:


1. My neighbor’s cat was born deformed and has only three legs. (Komşumun kedisi biçimsiz doğdu ve sadece üç bacağı var.)
2. The car was severely deformed after the accident. (Kaza sonrası arabada ciddi şekilde biçimsel bozulma oldu.)
3. The artist intentionally deformed the sculpture to create an abstract effect. (Sanatçı, soyut bir etki yaratmak için heykeli kasıtlı olarak biçimsizleştirdi.)
4. His hand was deformed from years of playing guitar. (Yıllarca gitar çalmanın sonucu olarak eli biçimsel olarak bozuldu.)
5. The plant’s growth was deformed due to lack of sunlight. (Bitkinin büyümesi, güneş ışığı eksikliğinden dolayı biçimsel olarak bozuldu.)
6. The new building’s design was criticized for being deformed and unattractive. (Yeni binanın tasarımı, biçimsiz ve çekici olmaması nedeniyle eleştirildi.)
7. The artist used deformed shapes in his paintings to convey a sense of unease. (Sanatçı, tablolarında biçimsiz şekiller kullanarak bir huzursuzluk hissi iletmeyi amaçladı.)
8. The genetic mutation caused the fruit to be deformed and inedible. (Genetik mutasyon, meyvenin biçimsel olarak bozulmasına ve yenilemez hale gelmesine neden oldu.)
9. The war left many people physically deformed and disabled. (Savaş, birçok insanı fiziksel olarak biçimsel olarak bozulmuş ve engelli bıraktı.)
10. The deformed structure of the bridge made it unsafe for vehicles to cross. (Köprünün biçimsel olarak bozuk yapısı, araçların geçmesi için güvensiz hale getirdi.)
11. The caterpillar had a deformed body and could not transform into a butterfly. (Tırtılın vücudu biçimsel olarak bozulmuştu ve kelebek olamadı.)
12. The deformed wing prevented the bird from flying properly. (Biçimsel olarak bozulan kanat, kuşun düzgün uçmasını engelledi.)
13. The deformed crystal had an unusual shape and color. (Biçimsel olarak bozulan kristal, alışılmadık bir şekil ve renge sahipti.)
14. The deformed chair was uncomfortable to sit on. (Biçimsel olarak bozulan sandalye, üzerinde oturmak için rahatsız ediciydi.)
15. The medical condition caused the patient’s face to be deformed. (Tıbbi durum, hastanın yüzünün biçimsel olarak bozulmasına neden oldu.)
16. The deformed tire caused the car to shake while driving. (Biç

 1. The deformed tree had a twisted trunk and branches. (Biçimsel olarak bozulan ağaç, kıvrılmış gövde ve dallara sahipti.)
 2. The deformed door wouldn’t close properly. (Biçimsel olarak bozulan kapı, düzgün şekilde kapanmıyordu.)
 3. The deformed toy was missing some parts and didn’t function properly. (Biçimsel olarak bozulan oyuncak, bazı parçaları eksikti ve düzgün çalışmıyordu.)
 4. The deformed fish had an unusual shape and was unable to swim properly. (Biçimsel olarak bozulan balık, alışılmadık bir şekle sahipti ve düzgün yüzemiyordu.)

Türkçe karşılıklar:

 • biçimsiz
 • şekil bozukluğu olan
 • bozuk
 • şekil değiştirmiş
 • deformasyon geçirmiş
 • çirkin
 • abartılı
 • huzursuzluk hissi yaratan
 • genetik mutasyon sonucu bozulan
 • engelli
 • güvensiz
 • uçamayan
 • rahatsız edici
 • yüzü bozulmuş
 • kıvrılmış
 • düzgün kapanmayan
 • düzgün çalışmayan
 • yüzemeyen
 • eksik parçalı
 • alışılmadık şekilli

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.