Deforest İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deforest İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deforest Nedir?


Deforest, ormanların yok edilmesi veya azaltılmasıdır. Ormanların kesilmesi, yangınlar, çevre kirliliği ve doğal afetler gibi birçok faktör ormanların azalmasına sebep olabilir.

Örnek Cümleler:

 1. The deforestation in the Amazon rainforest is a major environmental issue. (Amazon yağmur ormanlarında ormansızlaşma ciddi bir çevre sorunudur.)
 2. Deforestation is a major cause of climate change. (Ormansızlaşma, iklim değişikliğinin ana nedenlerinden biridir.)
 3. Many species of animals have become endangered due to deforestation. (Birçok hayvan türü, ormansızlaşma nedeniyle tehlike altına girmiştir.)
 4. The government has implemented policies to prevent deforestation. (Hükümet, ormansızlaşmayı önlemek için politikalar uygulamıştır.)
 5. Deforestation has a significant impact on the water cycle. (Ormansızlaşma, su döngüsü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.)
 6. Illegal logging is a major contributor to deforestation. (Kaçak ağaç kesimi, ormansızlaşmanın önemli bir nedenidir.)
 7. The deforestation of the Amazon rainforest has decreased the amount of oxygen produced by the forest. (Amazon yağmur ormanlarının ormansızlaşması, ormanın ürettiği oksijen miktarını azaltmıştır.)
 8. Deforestation has led to soil erosion and desertification in many areas. (Ormansızlaşma, birçok bölgede toprak erozyonuna ve çölleşmeye neden olmuştur.)
 9. The government is working to restore areas affected by deforestation. (Hükümet, ormansızlaşmadan etkilenen alanları restore etmek için çalışıyor.)
 10. Deforestation can lead to the extinction of certain plant species. (Ormansızlaşma, belirli bitki türlerinin yok olmasına neden olabilir.)
 11. The deforestation of the rainforest has a significant impact on indigenous communities. (Yağmur ormanlarının ormansızlaşması, yerli topluluklar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.)
 12. Deforestation has increased the frequency and severity of flooding in some areas. (Ormansızlaşma, bazı bölgelerde sel sıklığını ve şiddetini artırmıştır.)
 13. The deforestation of the Amazon rainforest has attracted international attention. (Amazon yağmur ormanlarının ormansızlaşması, uluslararası dikkat çekmiştir.)
 14. Many countries have implemented reforestation programs to combat deforestation. (Birçok ülke, ormansızlaşmayla mücadele etmek için ağaçlandırma programları uygulamıştır.)
 15. Deforestation can have a negative impact on local economies. (Ormansızlaşma, yerel ekonomiler üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilir.)
 16. The deforestation of the rain

forest has led to the displacement of many wildlife species. (Yağmur ormanlarının ormansızlaşması, birçok yaban hayatı türünün yerinden edilmesine neden olmuştur.)
17. Deforestation is a threat to the biodiversity of many ecosystems. (Ormansızlaşma, birçok ekosistemin biyolojik çeşitliliğine tehdit oluşturmaktadır.)

 1. The deforestation of the rainforest has resulted in the loss of traditional knowledge and practices of indigenous communities. (Yağmur ormanlarının ormansızlaşması, yerli toplulukların geleneksel bilgi ve uygulamalarının kaybına neden olmuştur.)
 2. Deforestation is a complex issue that requires a multifaceted solution. (Ormansızlaşma, çok yönlü bir çözüm gerektiren karmaşık bir konudur.)
 3. Individuals can contribute to the prevention of deforestation by reducing their consumption of paper and wood products. (Bireyler, kağıt ve ahşap ürünlerinin tüketimini azaltarak ormansızlaşmanın önlenmesine katkıda bulunabilirler.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.