Defect İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Defect İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Defect (Noun) – Hata, kusur, eksiklik

 1. The car had a defect in the engine.
  (Arabanın motorunda bir hata vardı.)
 2. The manufacturer recalled the product due to a defect in the design.
  (Üretici, tasarımdaki bir kusur nedeniyle ürünü geri çağırdı.)
 3. The project was delayed due to a defect in the software.
  (Proje yazılımdaki bir eksiklik nedeniyle gecikti.)
 4. The inspector found a defect in the welds.
  (Denetçi kaynaklarda bir kusur buldu.)
 5. The company is liable for any defects in the product.
  (Şirket, üründeki herhangi bir kusurdan sorumludur.)
 6. The dress had a defect in the stitching.
  (Elbisenin dikiminde bir hata vardı.)
 7. The defect in the product was discovered during testing.
  (Üründeki kusur test sırasında keşfedildi.)
 8. The manufacturer fixed the defect and reissued the product.
  (Üretici kusuru düzeltti ve ürünü yeniden yayınladı.)
 9. The product had a major defect that rendered it unsafe.
  (Ürünün güvensiz hale getiren önemli bir kusuru vardı.)
 10. The customer returned the product due to a defect.
  (Müşteri üründeki bir kusur nedeniyle ürünü iade etti.)
 11. The engineer identified a defect in the design of the building.
  (Mühendis, binanın tasarımındaki bir hatayı tespit etti.)
 12. The defect in the system caused a malfunction.
  (Sistemdeki kusur bir arıza meydana getirdi.)
 13. The company issued a statement apologizing for the defect in the product.
  (Şirket, üründeki kusur için özür dilemek için bir açıklama yayınladı.)
 14. The defect in the machine was caused by a faulty component.
  (Makinedeki kusur, arızalı bir bileşen nedeniyle meydana geldi.)
 15. The defect was found to be the result of poor quality control.
  (Kusurun, kötü kalite kontrolünden kaynaklandığı belirlendi.)
 16. The defect in the product was discovered after it was released to the public.
  (Üründeki kusur, halka açıklandıktan sonra keşfedildi.)
 17. The defect was so severe that the entire batch of products had to be recalled.
  (Kusur o kadar ciddiydi ki tüm ürün yığını geri çağrıldı.)
 18. The defect caused the machine to shut down unexpectedly.
  (Kusur, makinenin beklenmedik şekilde kapanmasına neden oldu.)
 19. The company offered a refund to customers who had purchased products with the defect.
  (Şirket, kusurlu ürünleri satın alan müşteril

ere bir geri ödeme teklif etti.)
20. The defect in the product was discovered during a routine inspection.
(Üründeki kusur, rutin bir denetleme sırasında keşfedildi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.