Trove İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Trove İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Trove Nedir?


Trove, İngilizce dilinde “hazine” veya “depo” anlamına gelen bir kelime olarak kullanılır. Ancak Trove aynı zamanda Avustralya Milli Kütüphanesi tarafından sunulan bir dijital arşiv platformudur.

Örnek Cümleler:


1. The pirate sailed the seas in search of trove. (Korsan hazine arayışında denizlere açıldı.)
2. The trove of ancient artifacts was discovered in the ruins. (Antik eserlerin hazine sandığı kalıntılarda keşfedildi.)
3. The museum’s trove of art includes paintings from many famous artists. (Müzenin sanat hazinesi, birçok ünlü sanatçının resimlerini içeriyor.)
4. The archaeologist uncovered a trove of dinosaur fossils. (Arkeolog, dinozor fosillerinin bir hazinesini ortaya çıkardı.)
5. The treasure trove was heavily guarded by the knights. (Hazine sandığı şövalyeler tarafından sıkı bir şekilde korunuyordu.)
6. The collector’s trove of rare stamps was impressive. (Koleksiyoncunun nadir pul hazinesi etkileyiciydi.)
7. The shipwreck yielded a trove of gold coins. (Gemideki enkaz altın sikke hazinesi verdi.)
8. The library’s trove of ancient manuscripts was invaluable. (Kütüphanenin antik el yazması hazinesi paha biçilmezdi.)
9. The explorer’s trove of knowledge about the Amazon was extensive. (Kaşifin Amazon hakkındaki bilgi hazinesi genişti.)
10. The pirate captain hoarded his trove of jewels in a hidden cave. (Korsan kaptan, mücevherlerinin hazine sandığını gizli bir mağarada sakladı.)
11. The trove of information in the database was vital to the project’s success. (Veritabanındaki bilgi hazinesi, projenin başarısı için hayatiydi.)
12. The antique dealer’s trove of furniture from the 18th century was breathtaking. (Antika satıcısının 18. yüzyıldan mobilya hazinesi nefes kesiciydi.)
13. The hoarder’s trove of junk made it difficult to move around in the house. (Biriktiricinin çöp hazinesi, evde dolaşmayı zorlaştırdı.)
14. The treasure hunter found a trove of ancient coins in the desert. (Define avcısı, çölde antik sikke hazinesi buldu.)
15. The museum’s trove of Egyptian artifacts included mummies and hieroglyphics. (Müzenin Mısır eserleri hazinesi arasında mumyalar ve hiyeroglifler bulunuyordu.)
16. The trove of family recipes passed down from generation to generation was a treasure. (Nesilden nesile aktarılan aile tarifleri hazinesi bir hazineydi.)
17. The pirate’s trove of weapons included swords, pistols, and cannons. (Korsanın silah hazinesi, kılıçlar, tabancalar ve topl

  1. The explorer’s trove of maps and charts helped him navigate through uncharted territories. (Kaşifin harita ve çizelgeler hazinesi, keşfedilmemiş bölgelerde yolunu bulmasına yardımcı oldu.)
  2. The collector’s trove of rare books included first editions and signed copies. (Koleksiyoncunun nadir kitaplar hazinesi, ilk baskılar ve imzalı kopyalar içeriyordu.)
  3. The trove of information on the internet can be overwhelming at times. (İnternet üzerindeki bilgi hazinesi bazen sizi aşabilir.)


1. Korsan, hazine arayışında denizlere açıldı.
2. Antik eserlerin hazine sandığı kalıntılarda keşfedildi.
3. Müzenin sanat hazinesi, birçok ünlü sanatçının resimlerini içeriyor.
4. Arkeolog, dinozor fosillerinin bir hazinesini ortaya çıkardı.
5. Hazine sandığı şövalyeler tarafından sıkı bir şekilde korunuyordu.
6. Koleksiyoncunun nadir pul hazinesi etkileyiciydi.
7. Gemideki enkaz altın sikke hazinesi verdi.
8. Kütüphanenin antik el yazması hazinesi paha biçilmezdi.
9. Kaşifin Amazon hakkındaki bilgi hazinesi genişti.
10. Korsan kaptan, mücevherlerinin hazine sandığını gizli bir mağarada sakladı.
11. Veritabanındaki bilgi hazinesi, projenin başarısı için hayatiydi.
12. Antika satıcısının 18. yüzyıldan mobilya hazinesi nefes kesiciydi.
13. Biriktiricinin çöp hazinesi, evde dolaşmayı zorlaştırdı.
14. Define avcısı, çölde antik sikke hazinesi buldu.
15. Müzenin Mısır eserleri hazinesi arasında mumyalar ve hiyeroglifler bulunuyordu.
16. Nesilden nesile aktarılan aile tarifleri hazinesi bir hazineydi.
17. Korsanın silah hazinesi, kılıçlar, tabancalar ve topları içeriyordu.
18. Kaşifin harita ve çizelgeler hazinesi, keşfedilmemiş bölgelerde yolunu bulmasına yardımcı oldu.
19. Koleksiyoncunun nadir kitaplar hazinesi, ilk baskılar ve imzalı kopyalar içeriyordu.
20. İnternet üzerindeki bilgi hazinesi bazen sizi aşabilir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.