Decade İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Decade İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Decade: On yıl anlamına gelir.

Örnek cümleler:

 1. I haven’t seen her in over a decade. (On yıldan fazla bir süredir onu görmedim.)
 2. The 1920s was a decade of economic growth. (1920’ler ekonomik büyümenin yaşandığı bir on yıldı.)
 3. He achieved more in a decade than most people do in a lifetime. (O bir on yılda bir ömür boyu yapacaklarını gerçekleştirdi.)
 4. The company has been in business for more than a decade. (Şirket on yıldan fazla bir süredir iş yapmaktadır.)
 5. I’m excited to see what the next decade brings. (Gelecek on yılda neler getireceğini görmek için heyecanlıyım.)
 6. We’ve made significant progress in the past decade. (Geçen on yılda önemli ilerlemeler kaydettik.)
 7. I’ve been studying French for a decade, and I’m still not fluent. (On yıldan fazla bir süredir Fransızca çalışıyorum ama hala akıcı değilim.)
 8. The 1950s were a decade of change and innovation. (1950’ler değişim ve yeniliklerin yaşandığı bir on yıldı.)
 9. He spent a decade traveling the world. (Dünyayı dolaşarak on yıl geçirdi.)
 10. It took a decade to complete the project. (Projenin tamamlanması on yıl sürdü.)
 11. The fashion of the decade was mini skirts. (On yılın modası mini eteklerdi.)
 12. The company’s profits have doubled in the past decade. (Şirketin karı son on yılda ikiye katlandı.)
 13. The 1960s were a decade of social change. (1960’lar sosyal değişimin yaşandığı bir on yıldı.)
 14. I’ve been living in this city for a decade now. (Bu şehirde on yıldır yaşıyorum.)
 15. The 2000s were a decade of technological advancement. (2000’ler teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir on yıldı.)
 16. She’s been working for the same company for a decade. (Aynı şirkette on yıldan fazla bir süredir çalışıyor.)
 17. The 1970s were a decade of cultural diversity. (1970’ler kültürel çeşitliliğin yaşandığı bir on yıldı.)
 18. I’ve been playing the piano for a decade, but I’m still not very good. (On yıldan fazla bir süredir piyano çalıyorum ama hala çok iyi değilim.)
 19. The company’s revenue has tripled in the past decade. (Şirketin geliri son on yılda üçe katlandı.)
 20. The 1980s were a decade of excess and indulgence. (1980’ler aşırılık ve şımartmanın yaşandığı bir on yıldı.)

Devamı:

 1. She’s been a teacher for over a decade now. (O bir öğretmen ve on yıldan fazla bir süredir bu mesleği yapıyor.)
 2. The 2010s were a decade of political turmoil. (2010’lar politik çalkantıların yaşandığı bir on yıldı.)
 3. He’s been writing his novel for a decade and it’s still not finished. (On yıldan fazla bir süredir romanını yazıyor ama hala bitmedi.)
 4. The fashion of the decade was baggy clothes. (On yılın modası salaş giysilerdi.)
 5. The 1990s were a decade of grunge music and fashion. (1990’lar grunge müziği ve modasının yaşandığı bir on yıldı.)
 6. The company has been expanding rapidly in the past decade. (Şirket son on yılda hızla büyüyor.)
 7. The 1940s were a decade of wartime hardship. (1940’lar savaş döneminde yaşanan zorlukların olduğu bir on yıldı.)
 8. I’ve been practicing yoga for a decade and it has changed my life. (On yıldan fazla bir süredir yoga yapıyorum ve hayatımı değiştirdi.)
 9. The 2030s will be a decade of significant environmental challenges. (2030’lar önemli çevresel zorlukların yaşanacağı bir on yıl olacak.)
 10. The company’s stock price has doubled in the past decade. (Şirketin hisse fiyatı son on yılda ikiye katlandı.)
 11. She’s been volunteering at the shelter for a decade now. (O barınağa on yıldan fazla bir süredir gönüllü olarak çalışıyor.)
 12. The 2020s were a decade of global pandemic and social upheaval. (2020’ler küresel pandemi ve sosyal çalkantıların yaşandığı bir on yıldı.)
 13. He’s been working on his PhD for a decade and is finally defending his thesis. (On yıldan fazla bir süredir doktora çalışması yapıyor ve sonunda tezini savunacak.)
 14. The fashion of the decade was neon colors. (On yılın modası neon renklerdi.)
 15. The 2000s were a decade of globalization and interconnectedness. (2000’ler küreselleşmenin ve bağlantılılığın yaşandığı bir on yıldı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.