Debatable İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Debatable İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Debatable – Tartışmaya açık, şüpheli, kuşkulu

Örnek cümleler:

 1. It is debatable whether or not the new policy will be effective. (Yeni politikanın etkili olup olmayacağı tartışmaya açıktır.)
 2. The results of the study are debatable and more research is needed. (Araştırmanın sonuçları tartışmalıdır ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.)
 3. Whether or not he should have resigned is a debatable issue. (O istifa etmeli mi etmemeli mi tartışmaya açık bir konudur.)
 4. It is debatable whether or not technology has improved our lives. (Teknolojinin hayatlarımızı iyileştirip etkileştirmediği tartışmalı bir konudur.)
 5. The ethics of animal testing is a debatable topic. (Hayvan deneylerinin etik yönü tartışmaya açık bir konudur.)
 6. Whether or not the government should provide free healthcare is a debatable issue. (Hükümetin ücretsiz sağlık hizmeti sunup sunmaması tartışmalı bir konudur.)
 7. The efficacy of the vaccine is debatable and some people refuse to get vaccinated. (Aşının etkililiği tartışmalıdır ve bazı insanlar aşı olmayı reddederler.)
 8. Whether or not climate change is caused by human activity is a debatable issue. (İklim değişikliğinin insan faaliyetlerinden mi kaynaklandığı tartışmalı bir konudur.)
 9. It is debatable whether or not schools should require uniforms. (Okulların üniforma zorunlu olup olmaması tartışmalı bir konudur.)
 10. The legality of marijuana is a debatable issue in many countries. (Marihuana’nın yasallığı birçok ülkede tartışmalı bir konudur.)
 11. It is debatable whether or not college education is worth the cost. (Üniversite eğitiminin maliyetinin karşılığını verip vermediği tartışmalı bir konudur.)
 12. The effects of social media on mental health are It is debatable whether or not the death penalty is an effective deterrent to crime. (Ölüm cezasının suçluları caydırıcı bir yöntem olarak etkili olup olmadığı tartışmalıdır.)
 13. Whether or not homeschooling is a viable option is a debatable issue. (Evde eğitim vermenin uygun bir seçenek olup olmadığı tartışmalı bir konudur.)
 14. The benefits of organic food are debatable and require more research. (Organik yiyeceklerin faydaları tartışmalıdır ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.)
 15. Whether or not social media platforms should be held responsible for the content shared on their sites is a debatable issue. (Sosyal medya platformlarının sitelerinde paylaşılan içeriklerden sorumlu tutulup tutulmaması tartışmalı bir konudur.)
 16. The effects of video games on children are debatable and require further study. (Video oyunlarının çocuklar üzerindeki etkileri tartışmalıdır ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.)
 17. Whether or not animal rights should be considered as important as human rights is a debatable issue. (Hayvan haklarının insan hakları kadar önemli olup olmadığı tartışmalı bir konudur.)
 18. It is debatable whether or not online learning is as effective as traditional classroom learning. (Çevrimiçi öğrenmenin geleneksel sınıf öğrenmesi kadar etkili olup olmadığı tartışmalıdır.)
 19. Whether or not genetically modified foods are safe for consumption is a debatable issue. (Genetiği değiştirilmiş yiyeceklerin tüketimi için güvenli olup olmadığı tartışmalı bir konudur.)
 20. The effects of music on cognitive development are debatable and require further research. (Müziğin bilişsel gelişim üzerindeki etkileri tartışmalıdır ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.