Dank İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Dank İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Dank İle İlgili Cümleler

Türkçe Anlamı: Nemli, rutubetli, küf kokusu olan

 1. The dank basement smelled of mildew. (Nemli bodrum küf kokuyordu.)
 2. The rain left a dankness in the air. (Yağmur havada nem bıraktı.)
 3. The damp towel had a dank odor. (Islak havlu küf gibi kokuyordu.)
 4. The cave was dark and dank. (Mağara karanlık ve rutubetliydi.)
 5. The dank cellar was perfect for storing wine. (Rutubetli kiler şarap saklamak için mükemmeldi.)
 6. The old house had a dank and musty smell. (Eski ev küflü ve nemli kokuyordu.)
 7. The dank forest floor was covered in moss. (Nemli orman zemini yosunlarla kaplıydı.)
 8. The abandoned building had a dank and eerie atmosphere. (Terk edilmiş bina ürkütücü bir atmosfere sahipti.)
 9. The dank walls of the dungeon were covered in slime. (Zindanın nemli duvarları sümük kaplıydı.)
 10. The dank and humid climate was difficult to tolerate. (Rutubetli ve nemli iklim tolere etmek zordu.)
 11. The dank and cool basement was a perfect place to escape the summer heat. (Rutubetli ve serin bodrum yaz sıcağından kaçmak için mükemmel bir yerdi.)
 12. The dank cave system was home to many bats. (Nemli mağara sistemi birçok yarasa evi gibiydi.)
 13. The dank and gloomy day matched her mood perfectly. (Nemli ve kasvetli gün ruh haline tam uyuyordu.)
 14. The old church had a dank and musty smell. (Eski kilise küflü ve nemli kokuyordu.)
 15. The dank and mossy stones made the path slippery. (Rutubetli ve yosunlu taşlar yolun kaygan olmasına neden oldu.)
 16. The dank and dark alley was not a safe place to walk alone at night. (Rutubetli ve karanlık ara sokak gece yalnız yürümek için güvenli bir yer değildi.)
 17. The dank and humid weather caused my hair to frizz. (Rutubetli ve nemli hava saçlarımın kabarmasına neden oldu.)
 18. The dank basement was a perfect spot for growing mushrooms. (Rutubetli bodrum mantar yetiştirmek için mükemmel bir noktaydı.)
 19. The dank and humid atmosphere was oppressive. (Rutubetli ve nemli atmosfer baskıcıydı.)
 20. The dank and moldy smell in the bathroom was unbearable. (Banyoda küflü ve nemli koku dayanılmazdı.)
 1. The dank and dark alley was a popular spot for illegal activities. (Rutubetli ve karanlık ara sokak yasadışı faaliyetler için popüler bir yerdi.)
 2. The dank and damp basement caused the books to mold. (Rutubetli ve nemli bodrum kitapların küflenmesine neden oldu.)
 3. The old castle had a dank and musty smell that added to its eerie charm. (Eski kale küflü ve nemli kokusu ile ürkütücü bir cazibeye sahipti.)
 4. The dank and gloomy weather matched the somber occasion of the funeral. (Nemli ve kasvetli hava cenaze töreninin hüzünlü atmosferine uyuyordu.)
 5. The dank and humid air made it difficult to breathe. (Rutubetli ve nemli hava nefes almayı zorlaştırdı.)
 6. The dank and moldy walls in the basement needed to be cleaned. (Bodrumdaki küflü ve nemli duvarlar temizlenmeliydi.)
 7. The dank and dreary atmosphere in the abandoned factory was unnerving. (Terkedilmiş fabrikadaki nemli ve kasvetli atmosfer sinir bozucuydu.)
 8. The damp and dank weather made the hike unpleasant. (Islak ve nemli hava yürüyüşü hoş olmayan hale getirdi.)
 9. The dank and musty smell in the old library reminded her of her childhood. (Eski kütüphanedeki küflü ve nemli koku onu çocukluğuna götürdü.)
 10. The dank and humid environment in the greenhouse was perfect for growing tropical plants. (Seralardaki rutubetli ve nemli ortam tropikal bitkiler yetiştirmek için mükemmeldi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.