Curmudgeonly İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Curmudgeonly İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Curmudgeonly nedir?

Curmudgeonly, huysuz, suratsız ve huzursuz bir şekilde davranan kişiler için kullanılan bir sıfattır. Bu kişiler genellikle şikayet eder ve başkalarına zorluk çıkarırlar.

Örnek cümleler:

 1. He’s become quite curmudgeonly in his old age. (Yaşlandıkça oldukça huysuzlaştı.)
 2. She gave me a curmudgeonly look when I asked her to move her car. (Arabasını hareket ettirmesi için ona sorduğumda bana huysuz bir bakış attı.)
 3. My neighbor is a curmudgeonly old man who hates it when kids play in the street. (Komşum sokakta çocukların oynamasını sevmediği huysuz bir ihtiyardır.)
 4. The curmudgeonly old man yelled at the cashier for taking too long. (Huysuz ihtiyar kasiyere çok uzun sürdüğü için bağırdı.)
 5. My boss can be quite curmudgeonly when he’s stressed out. (Patronum stresli olduğunda oldukça huysuz olabilir.)
 6. She was in a curmudgeonly mood all day and snapped at anyone who tried to talk to her. (Tüm gün huysuz bir ruh hali içindeydi ve onunla konuşmaya çalışan herkese tersledi.)
 7. The curmudgeonly old woman refused to let anyone use her phone. (Huysuz ihtiyar kadın kimseye telefonunu kullanma izni vermedi.)
 8. He’s always been a curmudgeonly sort, even when he was young. (Gençken bile huysuz bir insan olmuştur.)
 9. The curmudgeonly old man grumbled about the noise outside. (Huysuz ihtiyar adam dışarıdaki gürültü hakkında homurdandı.)
 10. She had a curmudgeonly reputation for being difficult to work with. (İşbirliği yapması zor olduğu için huysuz bir ünü vardı.)
 11. The curmudgeonly old man scowled at the children playing on his lawn. (Huysuz ihtiyar adam, çimlerinde oynayan çocuklara surat astı.)
 12. She’s always been a bit curmudgeonly when it comes to sharing her food. (Yemeğini paylaşma konusunda her zaman biraz huysuzdu.)
 13. The curmudgeonly old man didn’t want to hear anything about new technology. (Huysuz ihtiyar adam yeni teknoloji hakkında hiçbir şey duymak istemedi.)
 14. She was in a curmudgeonly mood and didn’t want to go out with her friends. (Huysuz bir ruh hali içindeydi ve arkadaşlarıyla dışarı çıkmak istemedi.)
 15. The curmudgeonly old woman complained about everything in the restaurant. (Huysuz ihtiyar kadın, restoranda her şey hakkında şikayet etti.)
 16. He had a curmudgeonly expression on his face as he watched the parade
 1. The curmudgeonly old man refused to let the neighborhood kids use his pool. (Huysuz ihtiyar adam mahalle çocuklarının havuzunu kullanmasına izin vermedi.)
 2. She’s become increasingly curmudgeonly since her husband passed away. (Kocası öldükten sonra giderek huysuzlaşmaya başladı.)
 3. The curmudgeonly old man grumbled about the cost of everything in the store. (Huysuz ihtiyar adam mağazadaki her şeyin maliyeti hakkında homurdandı.)
 4. She gave her curmudgeonly neighbor a pie to try to make peace. (Huysuz komşusuna barış yapmak için bir turta verdi.)

(Türkçe çeviriler kalın olarak yazılmamıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.