Crusher İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Crusher İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Crusher Nedir?

Crusher, İngilizce bir kelime olup “Ezmek” anlamına gelir. Genellikle taş, maden, beton gibi malzemeleri küçültmek için kullanılan bir makine türüdür.

Örnek Cümleler:

 1. The crusher is used for crushing rocks into smaller pieces. (Kırıcı, kayaları daha küçük parçalara ayırmak için kullanılır.)
 2. The company bought a new crusher for the quarry. (Şirket, maden ocağı için yeni bir kırıcı satın aldı.)
 3. The crusher can handle large pieces of material efficiently. (Kırıcı, büyük malzemeleri verimli bir şekilde işleyebilir.)
 4. The use of a crusher is necessary to reduce the size of the rocks. (Kırıcının kullanımı, kayaların boyutunu küçültmek için gereklidir.)
 5. The crusher is powered by electricity. (Kırıcı, elektrikle çalışır.)
 6. The crusher can crush both hard and soft materials. (Kırıcı, hem sert hem de yumuşak malzemeleri ezebilir.)
 7. The rocks are fed into the crusher and crushed into smaller pieces. (Kayalar kırıcıya beslenir ve daha küçük parçalara ezilir.)
 8. The crusher operator is responsible for operating and maintaining the machine. (Kırıcı operatörü, makinenin çalıştırılması ve bakımından sorumludur.)
 9. The crusher is an important piece of equipment for mining operations. (Kırıcı, madencilik işlemleri için önemli bir ekipmandır.)
 10. The crusher has a high capacity for processing materials. (Kırıcı, malzemeleri işleme kapasitesi yüksektir.)
 11. The crusher is used to crush concrete into small pieces. (Kırıcı, betonu küçük parçalara ezmek için kullanılır.)
 12. The crusher is designed to handle different types of materials. (Kırıcı, farklı türde malzemeleri işlemek için tasarlanmıştır.)
 13. The crusher reduces the size of the materials to make them easier to transport. (Kırıcı, malzemelerin boyutunu küçülterek taşınmalarını kolaylaştırır.)
 14. The crusher can be adjusted to produce different sizes of crushed material. (Kırıcı, ezilmiş malzemelerin farklı boyutlarını üretmek için ayarlanabilir.)
 15. The crusher is a heavy-duty machine that can handle tough materials. (Kırıcı, zorlu malzemeleri işleyebilen ağır bir makinedir.)
 16. The crusher is used in the construction industry to crush stones and gravel. (Kırıcı, taşları ve çakılları ezmek için inşaat sektöründe kullanılır.)
 17. The crusher is equipped with safety features to prevent accidents. (Kırıcı, kazaları önlemek için güvenlik özellikleri ile donatılmıştır.)
 18. The crusher is operated by trained professionals. (Kırıcı, eğitimli profesyoneller tarafından çalıştırılır.)
 19. The crusher is essential for the production

of aggregate used in the construction industry. (Kırıcı, inşaat sektöründe kullanılan agreganın üretimi için önemlidir.)
20. The crusher can be used to crush materials into different shapes and sizes. (Kırıcı, malzemeleri farklı şekillerde ve boyutlarda ezmek için kullanılabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.