Conversion İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Conversion İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Conversion ile ilgili cümleler

Conversion, Türkçe anlamı dönüşüm veya değişim olan bir kelimedir. İngilizce cümle içinde kullanıldığında bir şeyin bir halden diğerine geçmesini veya bir türden diğer bir türe dönüşmesini ifade eder.

 1. I am planning to convert my old car to run on electricity. (Eski arabamı elektrikle çalışacak şekilde dönüştürmeyi planlıyorum.)
 2. The company is converting its paper records to digital format. (Şirket, kağıt kayıtlarını dijital formata dönüştürüyor.)
 3. Her conversion to Buddhism brought her closer to inner peace. (Budizme dönüşümleri, onu iç huzura daha da yaklaştırdı.)
 4. The conversion from Celsius to Fahrenheit can be tricky for some people. (Celsiustan Fahrenheit’a dönüşüm, bazı insanlar için zor olabilir.)
 5. The conversion of the old factory into a museum was a great success. (Eski fabrikanın müzeye dönüştürülmesi büyük bir başarıydı.)
 6. The priest’s conversion of the tribe to Christianity was a turning point in their history. (Rahibin kabilesini Hristiyanlığa dönüştürmesi, tarihlerinde bir dönüm noktasıydı.)
 7. The conversion rate of the website has increased significantly after the redesign. (Web sitesinin dönüşüm oranı, yeniden tasarımın ardından önemli ölçüde arttı.)
 8. The conversion of sunlight into electricity is a key technology for renewable energy. (Güneş ışığının elektriğe dönüştürülmesi, yenilenebilir enerji için temel bir teknolojidir.)
 9. The company’s conversion to a more sustainable business model was applauded by environmental groups. (Şirketin daha sürdürülebilir bir iş modeline dönüşümü, çevre grupları tarafından alkışlandı.)
 10. The conversion of the old church into a community center was a great idea. (Eski kilisenin toplum merkezine dönüştürülmesi harika bir fikirdi.)
 11. The conversion of the currency was necessary for the merger to go through. (Birleşmenin gerçekleşmesi için para biriminin dönüştürülmesi gerekiyordu.)
 12. The conversion of the building from residential to commercial use required extensive renovations. (Binanın konut kullanımından ticari kullanıma dönüştürülmesi için kapsamlı yenilemeler gerekiyordu.)
 13. The conversion of the garage into a gym was a great investment. (Garajın spor salonuna dönüştürülmesi harika bir yatırımdı.)
 14. The conversion of the land from farming to industrial use caused controversy in the local community. (Tarımdan endüstriyel kullanıma arazinin dönüştürülmesi, yerel toplulukta tartışmalara neden oldu.)
 15. The conversion of the old school into

affordable housing was a much-needed project in the area. (Eski okulun ucuz konutlara dönüştürülmesi, bölgede çok gereksinim duyulan bir projeydi.)
16. The conversion of the ship from a cargo vessel to a luxury cruise liner took several months. (Gemi’nin yük gemisinden lüks bir yolcu gemisine dönüştürülmesi birkaç ay sürdü.)

 1. The conversion of the attic into a bedroom was a great solution for the growing family. (Çatının yatak odası haline dönüştürülmesi, büyüyen aile için harika bir çözüm oldu.)
 2. The conversion of the software to a new programming language required a lot of coding work. (Yazılımın yeni bir programlama diline dönüştürülmesi, birçok kodlama çalışması gerektirdi.)
 3. The conversion of the old factory into a shopping mall was a controversial decision. (Eski fabrikanın alışveriş merkezine dönüştürülmesi tartışmalı bir karardı.)
 4. The conversion of the old church bells into a public art installation was a creative way to preserve history. (Eski kilise çanlarının halka açık bir sanat yükleme haline dönüştürülmesi, tarihin korunması için yaratıcı bir yöntemdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.