Contingent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Contingent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Contingent Nedir?


Contingent, belirli bir duruma veya koşula bağlı olan anlamına gelir. Bir şeyin gerçekleşmesi başka bir şeye bağlıysa, o şey contingent olarak adlandırılır.

Contingent Kelimesinin Örnek Cümleleri


1.

I will attend the party, but it’s contingent on me finishing my work first. (Partiye katılacağım ama işimi bitirmeme bağlı.)

2.

His promotion is contingent on his ability to meet his sales targets. (Terfi etmesi, satış hedeflerini karşılayabilme becerisine bağlıdır.)

3.

The success of the project is contingent on the team’s ability to work together. (Projenin başarısı, takımın birlikte çalışma becerisine bağlıdır.)

4.

The deal is contingent on the buyer obtaining financing. (Anlaşma, alıcının finansman sağlaması şartına bağlıdır.)

5.

The success of the fundraiser is contingent on the weather. (Bağış toplama etkinliğinin başarısı hava koşullarına bağlıdır.)

6.

The contract is contingent on the approval of the board of directors. (Sözleşme, yönetim kurulunun onayına bağlıdır.)

7.

The schedule is contingent on the availability of the equipment. (Program, ekipmanın mevcudiyetine bağlıdır.)

8.

The project’s success is contingent on the quality of the materials used. (Projenin başarısı, kullanılan malzemenin kalitesine bağlıdır.)

9.

Our vacation plans are contingent on the airline’s schedule. (Tatil planlarımız, havayolu şirketinin programına bağlıdır.)

10.

The bonus is contingent on meeting the sales target. (Bonus, satış hedefine ulaşmaya bağlıdır.)

11.

The event will be held outdoors, contingent on the weather. (Etkinlik, hava koşullarına bağlı olarak açık havada yapılacaktır.)

12.

The price of the house is contingent on the current real estate market. (Ev fiyatı, mevcut emlak piyasasına bağlıdır.)

13.

The success of the business is contingent on customer satisfaction. (İşletmenin başarısı, müşteri memnuniyetine bağlıdır.)

14.

The delivery date is contingent on the availability of the product. (Teslim tarihi, ürünün mevcudiyetine bağlıdır.)

15.

The project’s success is contingent on the team’s ability to adapt to change. (Projenin başar

16.

The company’s growth is contingent on its ability to innovate. (Şirketin büyümesi, yenilik yapma yeteneğine bağlıdır.)

17.

The approval of the loan is contingent on the applicant’s credit score. (Kredi onayı, başvuru sahibinin kredi notuna bağlıdır.)

18.

The project’s completion is contingent on the availability of resources. (Projenin tamamlanması, kaynakların mevcudiyetine bağlıdır.)

19.

The success of the movie is contingent on the audience’s response. (Filmin başarısı, seyircinin tepkisine bağlıdır.)

20.

The company’s profits are contingent on the state of the economy. (Şirketin karı, ekonominin durumuna bağlıdır.)

Bu örnek cümlelerde contingent kelimesi, bir durumun veya koşulun gerçekleşmesine bağlı olan şeyleri ifade etmek için kullanılmıştır. Contingent kelimesinin Türkçe karşılığı “bağlı” veya “koşula bağlı” olarak ifade edilebilir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.