Completely İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Completely İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Completely

Completely kelimesi tamamen, bütünüyle anlamına gelir. Aşağıda İngilizce örnek cümlelerle birlikte kullanımlarını görebilirsiniz.

 1. I completely forgot about our meeting yesterday. (Dünki toplantımızı tamamen unuttum.)
 2. The company was completely destroyed by the fire. (Şirket tamamen yangında yok oldu.)
 3. He completely changed his mind about the project. (Proje hakkındaki fikrini tamamen değiştirdi.)
 4. The student completely misunderstood the instructions. (Öğrenci talimatları tamamen yanlış anladı.)
 5. I am completely in love with this city. (Bu şehre tamamen aşık oldum.)
 6. The book completely captured my attention. (Kitap benim ilgimi tamamen çekti.)
 7. The food was completely tasteless. (Yemek tamamen tatsızdı.)
 8. The idea was completely impractical. (Fikir tamamen uygulanamazdı.)
 9. The car was completely wrecked in the accident. (Kaza sonrası araba tamamen hasar gördü.)
 10. I completely agree with your point of view. (Görüşünüzle tamamen aynı fikirdeyim.)
 11. The movie was completely different than I expected. (Film benim beklentilerimden tamamen farklıydı.)
 12. She completely ignored me at the party. (Partide beni tamamen görmezden geldi.)
 13. The project was completely finished ahead of schedule. (Proje programdan önce tamamen bitirildi.)
 14. The new policy completely changed the way things were done. (Yeni politika şeylerin tamamen nasıl yapıldığını değiştirdi.)
 15. The house was completely renovated and now looks brand new. (Ev tamamen yenilendi ve şimdi yepyeni görünüyor.)
 16. I completely trust you with this secret. (Bu sırrı seninle tamamen güvenle paylaşıyorum.)
 17. The singer completely nailed the high notes. (Şarkıcı yüksek notaları tamamen başardı.)
 18. The argument completely derailed the conversation. (Tartışma konuşmayı tamamen rayından çıkardı.)
 19. The storm completely destroyed the crops. (Fırtına tarım ürünlerini tamamen yok etti.)
 20. The athlete completely shattered the world record. (Sporcu dünya rekorunu tamamen kırdı.)
 1. The company completely restructured its organization. (Şirket tamamen organizasyonunu yeniden yapılandırdı.)
 2. The teacher completely transformed the way I thought about the subject. (Öğretmen konu hakkındaki düşüncelerimi tamamen değiştirdi.)
 3. The concert was completely sold out. (Konser tamamen tükendi.)
 4. The results were completely unexpected. (Sonuçlar tamamen beklenmedikti.)
 5. The artist completely captured the essence of the landscape. (Sanatçı manzaranın ruhunu tamamen yakaladı.)

Türkçe Karşılığı:

 • Tamamen
 • Bütünüyle
 • Tümüyle
 • Kesinlikle
 • Doğrusu
 • Tatsız bir şekilde
 • Uygulanamaz bir şekilde
 • İlgisiz bir şekilde
 • Önceden planlanandan önce tamamlanmış bir şekilde
 • Yenilmiş bir şekilde
 • Kesinlikle güvenilir bir şekilde
 • Kesinlikle başarılı bir şekilde
 • Tamamen rayından çıkmış bir şekilde
 • Tamamen yok edilmiş bir şekilde
 • Tamamen yenilenmiş bir şekilde
 • Kesinlikle güvenle
 • Kesinlikle başarılı bir şekilde
 • Tamamen değiştirilmiş bir şekilde
 • Tamamen tükendiği bir şekilde
 • Kesinlikle beklenmedik bir şekilde
 • Tamamen yakalanan bir şekilde.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.