Complaisance İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Complaisance İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Complaisance Nedir?


Complaisance, bir kişinin başka bir kişiye veya gruba karşı uyumlu, nazik ve hoşgörülü olması anlamına gelir. Bu kavram, diğer insanlara karşı olumlu bir tutum sergileme ve onların isteklerine saygı gösterme anlamında kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. She showed great complaisance towards her boss’s requests. (Patronunun isteklerine karşı büyük bir hoşgörü gösterdi.)
 2. Complaisance is an important trait in customer service. (Müşteri hizmetlerinde complaisance önemli bir özelliktir.)
 3. He demonstrated complaisance by agreeing to his friend’s suggestion. (Arkadaşının önerisini kabul ederek complaisance gösterdi.)
 4. Complaisance can help to resolve conflicts peacefully. (Complaisance, çatışmaların barışçıl bir şekilde çözülmesine yardımcı olabilir.)
 5. The waiter’s complaisance made our dining experience enjoyable. (Garsonun complaisance’i, yemeğimizi keyifli hale getirdi.)
 6. His complaisance towards his colleagues earned him respect. (Meslektaşlarına karşı complaisance’i, ona saygı kazandırdı.)
 7. Complaisance is not the same as weakness. (Complaisance, zayıflıkla aynı şey değildir.)
 8. The company’s complaisance towards its customers resulted in increased loyalty. (Şirketin müşterilerine karşı complaisance’i, artan sadakate neden oldu.)
 9. Complaisance can create a positive atmosphere in the workplace. (Complaisance, işyerinde olumlu bir atmosfer yaratabilir.)
 10. She showed complaisance even when faced with difficult customers. (Zor müşterilerle karşı karşıya kaldığında bile complaisance gösterdi.)
 11. Complaisance is an essential quality in a good leader. (Complaisance, iyi bir liderde esaslı bir niteliktir.)
 12. His complaisance towards his wife’s family was admirable. (Eşinin ailesine karşı complaisance’i takdire şayandı.)
 13. The teacher’s complaisance towards her students helped them to learn better. (Öğretmenin öğrencilerine karşı complaisance’i, onların daha iyi öğrenmelerine yardımcı oldu.)
 14. Complaisance can help to diffuse tense situations. (Complaisance, gergin durumların yatıştırılmasına yardımcı olabilir.)
 15. The employee’s complaisance towards her supervisor was appreciated. (Çalışanın amirine karşı complaisance’i takdir edildi.)
 16. Complaisance can lead to better communication and understanding. (Complaisance, daha iyi iletişim ve anlayışa yol açabilir.)
 17. The hotel’s complaisance towards its guests was impressive. (Otelin misafirlerine karşı complaisance’i etkileyiciydi.)
 18. Complaisance is an important factor in building strong relationships.
 1. His complaisance towards his parents’ wishes showed his love and respect for them. (Ebeveynlerinin isteklerine karşı complaisance göstermesi, onlara olan sevgi ve saygısını gösterdi.)
 2. Complaisance is a valuable skill in interpersonal relationships. (Complaisance, kişilerarası ilişkilerde değerli bir beceriktir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.