Literary İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Literary İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Literary

Türkçe Anlamı: Edebiyatla ilgili, edebi nitelik taşıyan.

Örnek Cümleler:

 1. Literary works are often studied in school.
  (Türkçe Anlamı: Edebi eserler sıklıkla okulda incelenir.)

 2. She has a passion for literary fiction.
  (Türkçe Anlamı: O, edebi kurgu için bir tutkuya sahip.)

 3. The author’s use of symbolism added depth to the literary work.
  (Türkçe Anlamı: Yazarın sembolizm kullanımı, edebi esere derinlik kattı.)

 4. The literary world lost a great writer when she passed away.
  (Türkçe Anlamı: Edebiyat dünyası, o vefat ettiğinde büyük bir yazar kaybetti.)

 5. I’m taking a literary criticism class this semester.
  (Türkçe Anlamı: Bu dönem bir edebi eleştiri dersi alıyorum.)

 6. The author’s use of imagery was particularly effective in this literary work.
  (Türkçe Anlamı: Yazarın imgeleri kullanımı bu edebi eserde özellikle etkiliydi.)

 7. My favorite literary genre is science fiction.
  (Türkçe Anlamı: Benim en sevdiğim edebi tür bilim kurgudur.)

 8. The literary world is constantly evolving and changing.
  (Türkçe Anlamı: Edebiyat dünyası sürekli evrim geçiriyor ve değişiyor.)

 9. She has a talent for literary analysis and interpretation.
  (Türkçe Anlamı: O, edebi analiz ve yorumlama konusunda yetenekli.)

 10. The literary festival brought together writers from all over the world.
  (Türkçe Anlamı: Edebiyat festivali dünyanın dört bir yanındaki yazarları bir araya getirdi.)

 11. His writing style is very literary and poetic.
  (Türkçe Anlamı: Onun yazım tarzı çok edebi ve şiirsel.)

 12. She won a literary award for her latest novel.
  (Türkçe Anlamı: O, son romanı için bir edebi ödül kazandı.)

 13. The literary critic praised the author’s use of language.
  (Türkçe Anlamı: Edebi eleştirmen, yazarın dil kullanımını övdü.)

 14. The literary canon includes many

important works of literature from different time periods and genres.
(Türkçe Anlamı: Edebiyat kanonu farklı zaman dilimlerinden ve türlerden pek çok önemli edebi eseri içerir.)

 1. I’m attending a literary conference next month.
  (Türkçe Anlamı: Gelecek ay bir edebi konferansa katılıyorum.)

 2. The author’s use of foreshadowing added suspense to the literary work.
  (Türkçe Anlamı: Yazarın ileriye yönelik işaretleri kullanımı, edebi esere gerilim kattı.)

 3. The book club discusses a different literary work each month.
  (Türkçe Anlamı: Kitap kulübü her ay farklı bir edebi eseri tartışır.)

 4. The literary magazine publishes short stories and poems from emerging writers.
  (Türkçe Anlamı: Edebiyat dergisi yeni yazarların kısa hikayelerini ve şiirlerini yayımlar.)

 5. The author’s use of irony was a key element in this literary work.
  (Türkçe Anlamı: Yazarın ironi kullanımı bu edebi eserde önemli bir unsurdı.)

 6. She’s studying literary theory and criticism at university.
  (Türkçe Anlamı: O, üniversitede edebi kuram ve eleştiriyi çalışıyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.