Communion İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Communion İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Communion

Communion, Türkçe’de “kutsal paylaşım” veya “birlik” anlamına gelir. Bu terim özellikle Hristiyanlıkta kullanılır ve genellikle kilisede gerçekleştirilen kutsal ayinler sırasında kullanılır.

 1. I attend communion every Sunday at my church. (Her Pazar kilisemde kutsal paylaşım ayinine katılırım.)
 2. Communion is an important sacrament in the Catholic Church. (Kutsal paylaşım, Katolik Kilisesi’nde önemli bir kutsal törendir.)
 3. The priest served the communion wafers and wine to the congregation. (Papaz, kutsal paylaşım yulaflarını ve şarabını cemaate sundu.)
 4. My grandmother always said that communion brought her closer to God. (Büyükannem her zaman kutsal paylaşımın onu Tanrı’ya daha da yakınlaştırdığını söylerdi.)
 5. Communion is a way for Christians to remember the sacrifice that Jesus made for them. (Kutsal paylaşım, Hristiyanlar için İsa’nın kendileri için yaptığı fedakarlığı hatırlamanın bir yoludur.)
 6. We received communion during the Easter service. (Paskalya ayininde kutsal paylaşım aldık.)
 7. Communion is a symbol of unity among Christians. (Kutsal paylaşım, Hristiyanlar arasında birlik sembolüdür.)
 8. The priest blessed the communion bread before distributing it. (Papaz, kutsal paylaşım ekmeğini dağıtmadan önce onu kutsadı.)
 9. My parents always made sure we attended communion every Christmas Eve. (Ebeveynlerim her zaman Noel gecesi kutsal paylaşım törenine katılmamızı sağladılar.)
 10. Communion is a sacred act that should be approached with reverence. (Kutsal paylaşım, saygıyla yaklaşılması gereken kutsal bir eylemdir.)
 11. The congregation sang hymns during the communion service. (Cemaat, kutsal paylaşım ayini sırasında ilahiler söyledi.)
 12. Communion reminds us that we are all part of the body of Christ. (Kutsal paylaşım, hepimizin İsa’nın bedeninin bir parçası olduğumuzu hatırlatır.)
 13. We took communion as a family to celebrate my sister’s baptism. (Kardeşimin vaftizini kutlamak için ailecek kutsal paylaşım aldık.)
 14. Communion is a time to reflect on our relationship with God. (Kutsal paylaşım, Tanrı’yla olan ilişkimizi düşündüğümüz bir zaman.)
 15. The church requires that you be baptized before you can receive communion. (Kilise, kutsal paylaşım almadan önce vaftiz olmanızı şart koşar.)
 16. Communion represents the new covenant between God and humanity. (Kutsal paylaşım, Tanrı ile insanlık arasındaki yeni antlaşmayı temsil ed
 1. During the communion service, we were reminded of the importance of forgiveness. (Kutsal paylaşım ayini sırasında, affetmenin önemi hatırlatıldı.)
 2. The church provides gluten-free wafers for people with celiac disease who want to take communion. (Kilise, kutsal paylaşım almaya istekli çölyak hastaları için glutensiz yulaf sağlar.)
 3. Communion is a way to experience the presence of God in a tangible way. (Kutsal paylaşım, Tanrı’nın varlığını somut bir şekilde deneyimlemenin bir yoludur.)
 4. The priest led the congregation in a prayer of thanksgiving after communion. (Papaz, kutsal paylaşımın ardından cemaati bir şükran duasında yönetti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.