Cliche İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cliche İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cliche İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe Anlamı: Cliche, sık tekrar edilen, manası aşınmış, yavan ifadeleri ifade eder.

 1. I can’t stand it when people use cliches in their writing. (Yazılarında klise kullanıldığında dayanamam.)
 2. She was the typical damsel in distress, a cliche from a thousand different movies. (O, binlerce farklı filmden bir klise olan tipik bir kurtarılmayı bekleyen kadındı.)
 3. The movie was full of cliches about love and relationships. (Film, aşk ve ilişkilere dair yavan ifadelerle doluydu.)
 4. He spoke in cliches, never saying anything original or interesting. (O, yavan ifadelerle konuştu, asla orijinal ya da ilginç bir şey söylemedi.)
 5. The author relied too heavily on cliches, making the story predictable and unoriginal. (Yazar, hikayeyi öngörülebilir ve özgün olmayan hale getiren kliselere aşırı derecede güvendi.)
 6. The politician’s speech was filled with cliches and platitudes. (Politikacının konuşması, yavan ifadeler ve klişelerle doluydu.)
 7. He tried to be original in his writing, avoiding cliches and tired old expressions. (Yazısında orijinal olmaya çalıştı, kliselere ve yıpranmış eski ifadelere kaçınarak.)
 8. The story was filled with cliches, but the strong characters made it enjoyable. (Hikaye kliselerle doluydu, ancak güçlü karakterler keyifli hale getirdi.)
 9. The movie relied too heavily on cliches, making it feel like every other romantic comedy. (Film, kliselere aşırı derecede güvendi, her diğer romantik komedi gibi hissettirdi.)
 10. She was tired of hearing the same old cliches about success and happiness. (Başarı ve mutluluk hakkında aynı eski klişeleri duymaktan yorulmuştu.)
 11. The writer was criticized for using too many cliches and not enough original language. (Yazar, çok fazla klise kullanmak ve yeterince orijinal dil kullanmamakla eleştirildi.)
 12. The coach’s pep talk was full of cliches, but it still managed to motivate the team. (Koçun moral konuşması kliselerle doluydu, ancak yine de takımı motive etmeyi başardı.)
 13. She was a walking cliche, always dressed in pink and talking about boys. (O, her zaman pembe giyinen ve erkekler hakkında konuşan yürüyen bir kliseydi.)
 14. The movie’s plot was a cliche, but the strong acting made it worth watching. (Filmin kurgusu kliseydi, ancak güçlü oyunculuk izlemeye değer kıldı.)
 15. The writer’s use of cliches made the story feel old-fashioned and uninspired. (Yazarın kl

isleri, hikayeyi eski moda ve ilham verici olmayan bir şekilde hissettirdi.)
16. The speaker’s use of cliches made the audience lose interest in his presentation. (Konuşmacının klise kullanımı, dinleyicilerin sunumuna ilgisini kaybetmesine neden oldu.)

 1. The advertisement relied too heavily on cliches, making it seem unoriginal and unappealing. (Reklam, kliselere aşırı güvendi, özgün ve çekici görünmemesine neden oldu.)
 2. The book was full of cliches, but the beautiful writing style made it a joy to read. (Kitap kliselerle doluydu, ancak güzel yazım stili okumak için bir zevk haline getirdi.)
 3. The artist’s work was criticized for relying too heavily on cliches and not being original enough. (Sanatçının işi, kliselere aşırı güvenmek ve yeterince orijinal olmamakla eleştirildi.)
 4. The song was full of cliches about love and heartbreak, but the catchy melody made it a hit. (Şarkı aşk ve kalp kırıklığı hakkında yavan ifadelere sahipti, ancak yakalayıcı melodisi bir hit haline getirdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.