Circulatory İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Circulatory İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Circulatory System

Circulatory system, Türkçe anlamı ile dolaşım sistemi olarak bilinir. Bu sistem, kalp, damarlar ve kanı içerir. Kalp, kanı vücudun her yerine taşıyan damarlara kan pompalar. Kan, oksijen ve besinlerle doludur ve dokulara bu maddeleri taşırken aynı zamanda karbondioksit ve atık maddeleri de taşır.

 1. The circulatory system is responsible for transporting blood throughout the body. (Dolaşım sistemi, kanı vücudun her yerine taşımaktan sorumludur.)
 2. The heart is the main organ of the circulatory system. (Kalp, dolaşım sisteminin ana organıdır.)
 3. The circulatory system helps to regulate body temperature. (Dolaşım sistemi, vücut sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olur.)
 4. The circulatory system is essential for delivering oxygen and nutrients to the body’s tissues. (Dolaşım sistemi, vücut dokularına oksijen ve besin maddeleri taşımak için hayati öneme sahiptir.)
 5. The circulatory system also helps to remove waste products from the body. (Dolaşım sistemi, vücuttaki atık ürünleri de uzaklaştırmaya yardımcı olur.)
 6. The arteries are the blood vessels that carry blood away from the heart. (Atardamarlar, kalpten uzaklaşan kan damarlarıdır.)
 7. The veins are the blood vessels that carry blood back to the heart. (Toplardamarlar, kanı kalbe geri taşıyan kan damarlarıdır.)
 8. The capillaries are the smallest blood vessels in the body. (Kılcal damarlar, vücuttaki en küçük kan damarlarıdır.)
 9. Blood pressure is an important factor in the circulatory system. (Kan basıncı, dolaşım sistemi için önemli bir faktördür.)
 10. The circulatory system can be affected by various diseases and conditions, such as hypertension and heart disease. (Dolaşım sistemi, hipertansiyon ve kalp hastalığı gibi çeşitli hastalıklar ve durumlarla etkilenebilir.)
 11. The circulatory system works closely with the respiratory system to supply oxygen to the body’s tissues. (Dolaşım sistemi, vücut dokularına oksijen sağlamak için solunum sistemiyle yakından çalışır.)
 12. The circulatory system is also involved in the immune response, helping to deliver immune cells to areas of infection or injury. (Dolaşım sistemi, bağışıklık yanıtında da rol alarak, enfeksiyon veya yaralanma bölgelerine bağışıklık hücreleri taşımaya yardımcı olur.)
 13. The circulatory system is responsible for the distribution of hormones and other signaling molecules throughout the body. (Dolaşım sistemi, hormonlar ve diğer sinyal moleküllerinin vücutta dağılımından sorumludur.)
 14. Blood is composed of plasma, red blood cells, white blood cells,

and platelets. (Kan, plazma, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositlerden oluşur.)
15. Blood flow can be regulated by the constriction or dilation of blood vessels. (Kan akışı, kan damarlarının daralması veya genişlemesi ile düzenlenebilir.)

 1. The circulatory system can be affected by lifestyle factors such as diet and exercise. (Dolaşım sistemi, diyet ve egzersiz gibi yaşam tarzı faktörlerinden etkilenebilir.)
 2. Blood transfusions can be used to replace lost blood or to treat certain medical conditions. (Kan transfüzyonları, kaybedilen kanı yerine koymak veya belirli tıbbi durumları tedavi etmek için kullanılabilir.)
 3. Atherosclerosis is a condition in which plaque builds up in the arteries, leading to reduced blood flow. (Ateroskleroz, plakların arterlerde birikmesiyle kan akışının azalmasına neden olan bir durumdur.)
 4. Congestive heart failure is a condition in which the heart is unable to pump enough blood to meet the body’s needs. (Kongestif kalp yetmezliği, kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli miktarda kan pompalayamadığı bir durumdur.)
 5. The circulatory system is crucial for the survival and well-being of the body. (Dolaşım sistemi, vücudun hayatta kalması ve sağlıklı kalması için hayati öneme sahiptir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.