Circular İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Circular İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Circular (Dairevi)

Circular, bir daire şeklinde veya dairesel bir şekilde olan şeyleri ifade eden bir kelimedir. Ayrıca, belirli bir konuyu veya bilgiyi yaymak için gönderilen resmi bir mektubu ifade etmek için de kullanılır.

 1. The circular shape of the wheel made it easy to roll. (Tekerleğin dairevi şekli yuvarlanmasını kolaylaştırdı.)
 2. We had to follow a circular path to reach the center of the maze. (Labirentin merkezine ulaşmak için dairevi bir yol izlememiz gerekiyordu.)
 3. The earth revolves in a circular orbit around the sun. (Dünya, güneşin etrafında dairevi bir yörüngede döner.)
 4. The restaurant has a circular seating arrangement. (Restoranda dairevi bir oturma düzeni var.)
 5. The circular motion of the ferris wheel was mesmerizing. (Ferris tekerleğinin dairevi hareketi büyüleyiciydi.)
 6. He received a circular from the company about the new policy. (Şirketten yeni politika hakkında bir dairevi mektup aldı.)
 7. The circular staircase was elegant and grand. (Dairevi merdiven şık ve görkemliydi.)
 8. The moon has a circular shape. (Ayın dairevi bir şekli vardır.)
 9. The circular saw made quick work of cutting the wood. (Dairevi testere ahşabı hızlı bir şekilde kesmeyi sağladı.)
 10. The circular logo was easily recognizable. (Dairevi logo kolayca tanınabilir.)
 11. The company sent a circular to all employees regarding the upcoming meeting. (Şirket, yaklaşan toplantı hakkında tüm çalışanlara bir dairevi gönderdi.)
 12. The circular design of the building was visually appealing. (Bina’nın dairevi tasarımı görsel olarak çekiciydi.)
 13. The circularconference table allowed everyone to see and hear each other easily. (Dairevi konferans masası herkesin birbirini kolayca görmesine ve duymasına olanak sağladı.)
 14. The dancers moved in a circular pattern on the stage. (Dansçılar sahnede dairevi bir desende hareket ettiler.)
 15. The circular motion of the ceiling fan kept the room cool. (Tavan vantilatörünün dairevi hareketi odayı serin tuttu.)
 16. The circular route of the bus took us through the scenic countryside. (Otobüsün dairevi rotası bizi manzaralı kırsal alandan geçirdi.)
 17. The circular shape of the pool made it perfect for laps. (Havuzun dairevi şekli, yüzme için mükemmel yaptı.)
 18. The company issued a circular to all shareholders regarding the annual meeting. (Şirket, yıllık toplantı hakkında tüm hissedarlara bir dairevi yayınladı.)
 19. The circular track was perfect for racing. (Dairevi pist yarış için mükemmeldi.)
 20. The circular nature of the argument made it hard to follow. (Tartışmanın dairevi doğası onu takip etmeyi zorlaştırdı.)
 21. The circular driveway led up to the front of the mansion. (Dairevi arabayolu malikanenin önüne kadar uzandı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.