Çınar Nerenin İlçesi

Çınar Nerenin İlçesi, Çınar Nereye Bağlı

Çınar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Diyarbakır iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 1.952 km2 olan Çınar ilçesi, kuzeyde Merkez ilçe, doğuda Bismil ilçesi, güneyde Mardin, batıda ise Şanlıurfa illeriyle çevrilidir.

İlçenin batı ve güney kesimleri engebeli­dir. Batı sınırı boyunca kuzey-güney doğrul­tusunda uzanan ve aynı zamanda Diyarba­kır ve Şanlıurfa illerini birbirinden ayıran Karacadağ sönmüş bir yanardağdır. Karacadağ’ın 1.957 m’ye erişen Kollubaba. Tepesi ilçenin en yüksek noktasıdır. Güney kesimde ise Mardin-Midyat Eşiği’nin ku­zeybatı bölümü uzanır. Bu toprakların sula­rını Dicle Irmağı toplar. Irmağın yörede­ki başlıca kolları Göksu ve Ballıkaya Deresidir. Kuzey kesimde yer alan Diyarbakır Havzası boyunca uzanan düzlükler ilçe­nin başlıca tarım alanlarıdır.

İlçe halkının başlıca geçim kaynağı bitkisel üretimdir. Hayvancılık Karacadağ yöresinde ön plana çıkar. Başlıca ürünler tahıl, pamuk, üzüm ve pirinçtir. Hayvanlardan ise en çok koyun beslenir. Doğal koşulların elverişliliğine karşın ileri teknoloji kullanı­mı yaygınlaşmadığından, üretim düşük dü­zeydedir. İlçeye bağlı Ballıbaba köyü çevre­sinde zengin fosfat yataklarının varlığı sap­tanmıştır.

Çınar, yeni bir yerleşmedir. Önce Melkis olan ilçe merkezi, daha sonra Hanakpınar köyü yakınlarına taşınmıştır. Çınar kasaba­sı, 1940-50 arasında, Bulgaristan ve Kudüs’ ten gelen göçmenlerin buraya ve çevre köylere yerleştirilmesinden sonra büyümüş ve gelişmeye başlamıştır. Diyarbakır-Mardin yolu üzerinde yer alan kentin il merke­zine uzaklığı 30 km’dir.

Çınar Belediyesi 1937’de kurulmuştur.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.