Çınaraltı Dergisi Hakkında Kısaca Bilgi

Çınaraltı Dergisi Hakkında Kısaca Bilgi

Çınaraltı, İstanbul’da Orhan Seyfi Orhon yönetiminde yayımlanan haftalık düşün ve sanat dergisi. İlk sayısı 9 Ağustos 1941’de, “dilde, fikirde, işte birlik” sloganıyla çıktı. Türkçü-Turancı düşünceyi savundu. Bu dü­şünce doğrultusunda tarih, dil, edebiyat ve sanat yazıları yayımladı.

II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin Almanya ile ittifak kurmasından yana siyasal bir tutum izledi. 146. ve son sayısı 15 Temmuz 1944’te çıktı. Çınaraltı Orhan Seyfi Orhon, H. Emin Erkilet, Mehmed Emin Yurdakul, Nihal

Atsız, Zeki Velidi Togan, Hüseyin Namık Orkun, Peyami Safa, Behçet Kemal Çağlar, Şamim Kocagöz, Mükrimin Halil Yinanç, İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Reha Oğuz Türkkan, Necdet Sançar gibi yazarla­ra yer verdi. 26 Ağustos-18 Ekim 1944 arasında yeni dizi olarak dört sayı, 17 Mart 1948’den sonra da kısa bir süre yeniden yayımlandı.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.