Brigand İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Brigand İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Brigand Nedir?


Brigand, yasa dışı faaliyetlerde bulunan ve genellikle soygun, yağma ve saldırı gibi suçları işleyen bir haydut veya korsandır.

Örnek Cümleler:

 1. The brigand robbed the bank and fled the scene. (Haydut bankayı soydu ve olay yerinden kaçtı.)
 2. The travelers were ambushed by a group of brigands on the way. (Yolcular yolda bir grup haydut tarafından pusuya düşürüldü.)
 3. The village was constantly raided by brigands from the neighboring mountains. (Köy, komşu dağlardaki haydutlar tarafından sürekli olarak baskına uğradı.)
 4. The king ordered his troops to capture the notorious brigand and bring him to justice. (Kral, askerlerine ünlü haydutu yakalamaları ve adaletin önüne getirmeleri için emir verdi.)
 5. The brigands demanded a ransom in exchange for the release of the hostages. (Haydutlar, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında bir fidye talep etti.)
 6. The brigand’s hideout was well hidden in the forest, making it difficult to track him down. (Haydutun saklanma yeri ormanda iyi gizlenmişti, onu izlemek zordu.)
 7. The authorities warned travelers to beware of brigands in the area. (Yetkililer, bölgedeki haydutlara karşı dikkatli olmaları konusunda yolcuları uyardı.)
 8. The brigand’s gang was notorious for their brutal tactics and ruthless behavior. (Haydut çetesinin, acımasız taktikleri ve zalim davranışlarıyla kötü ün salmıştı.)
 9. The village hired a group of mercenaries to protect them from brigand attacks. (Köy, haydut saldırılarından korunmak için bir grup paralı asker kiraladı.)
 10. The brigand was finally caught and sentenced to life in prison. (Haydut sonunda yakalandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.)
 11. The brigand’s weapon of choice was a sharp, double-edged sword. (Haydutun tercih ettiği silah keskin, çift taraflı bir kılıçtı.)
 12. The brigands had been terrorizing the countryside for months, causing widespread panic. (Haydutlar, aylardır kırsal kesimi terörize ediyor ve yaygın panik yaratıyorlardı.)
 13. The brigand’s capture was celebrated by the villagers, who had suffered greatly at his hands. (Haydutun yakalanması, onun elinde büyük acılar çeken köylüler tarafından kutlandı.)
 14. The brigands were heavily armed and dangerous, making them a formidable foe. (Haydutlar ağır silahlarla donanmış ve tehlikeli olduklarından, güçlü bir düşman haline gelmişlerdi.)
 15. The brigand’s hideout was finally discovered thanks to a tip from a local

shepherd. (Haydutun saklanma yeri, yerel bir çobanın ipucu sayesinde sonunda bulundu.)
16. The brigand’s gang had been operating in the region for years, with little interference from the authorities. (Haydut çetesi, yıllardır bölgede faaliyet gösteriyor ve yetkililerden pek müdahale almıyordu.)

 1. The brigand’s loot was never recovered, as he had hidden it in a secret location. (Haydutun yağması asla bulunamadı, çünkü onu gizli bir yerde saklamıştı.)
 2. The villagers had no choice but to pay the brigands’ demands, as they feared for their safety. (Köylüler, güvenliklerinden endişe duydukları için haydutların taleplerini ödemekten başka seçenekleri yoktu.)
 3. The brigand was a master of disguise, often posing as a harmless traveler to avoid suspicion. (Haydut, şüpheden kaçınmak için sık sık zararsız bir yolcu gibi kılık değiştiriyordu.)
 4. The brigand’s reign of terror finally came to an end when he was killed in a shootout with the authorities. (Haydutun terör saltanatı, yetkililerle bir çatışmada ölmesiyle son buldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.