Belligerence İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Belligerence İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Belligerence Nedir?


Belligerence, Türkçe’de “düşmanca veya saldırgan tavır” anlamına gelir. Bu kelime genellikle bir kişinin veya bir ülkenin davranışlarına atfedilir ve öfke, kızgınlık veya düşmanlık hislerini ifade eder.

Örnek Cümleler:


1. John’s belligerence towards his boss cost him his job. (John’un patronuna karşı düşmanca tutumu onun işini kaybetmesine neden oldu.)
2. The belligerence between the two rival gangs resulted in several casualties. (İki rakip çete arasındaki düşmanlık birkaç ölüme sebep oldu.)
3. The teacher had to deal with the belligerence of the disruptive student. (Öğretmen, sınıfın huzurunu bozan öğrencinin saldırganlığıyla başa çıkmak zorunda kaldı.)
4. The belligerence of the protesters led to clashes with the police. (Protestocuların düşmanca tavırları, polisle çatışmalara neden oldu.)
5. The belligerence of the enemy army was met with equal force by our troops. (Düşman ordusunun saldırganlığı, kendi birliklerimiz tarafından eşit güçle karşılandı.)
6. His belligerence was a result of years of pent-up frustration. (Onun düşmanca tavırları, yıllar boyunca içinde biriken hayal kırıklığından kaynaklanıyordu.)
7. The belligerence of the dog made the neighbors afraid to walk past the house. (Köpeğin saldırganlığı, komşuların evin önünden geçmekten korkmasına neden oldu.)
8. The coach had to discipline the player for his belligerent behavior towards the referee. (Antrenör, hakeme karşı düşmanca davranışları nedeniyle oyuncuyu cezalandırmak zorunda kaldı.)
9. The belligerence of the dictator led to a prolonged and bloody conflict. (Diktatörün saldırganlığı, uzun ve kanlı bir çatışmaya yol açtı.)
10. The belligerent tone of the email made me hesitant to respond. (E-postanın düşmanca tonu, cevap vermekten çekinmeme neden oldu.)
11. His belligerence towards his ex-girlfriend was a red flag for her safety. (Eski sevgilisine karşı düşmanca tutumu, onun güvenliği için kırmızı bir alarmdı.)
12. The belligerent attitude of the customer made it difficult for the salesperson to close the deal. (Müşterinin saldırgan tutumu, satıcının işi tamamlamasını zorlaştırdı.)
13. The belligerent stance of the political party alienated many voters. (Politik parti’nin düşmanca tutumu, birçok seçmeni yabancılaştırdı.)
14. The belligerent

attitude of the boss created a toxic work environment. (Patronun düşmanca tutumu, toksik bir iş ortamı yarattı.)
15. The belligerent behavior of the soccer fans led to a riot. (Futbol taraftarlarının saldırgan davranışları ayaklanmaya neden oldu.)

  1. The belligerence of the drunk man caused a scene in the bar. (Sarhoş adamın saldırganlığı, barda bir sahne oluşturdu.)
  2. The belligerent rhetoric of the politician incited violence among his followers. (Politikacının düşmanca retoriği, takipçileri arasında şiddeti kışkırttı.)
  3. The belligerent posturing of the two world leaders increased tensions between their countries. (İki dünya liderinin düşmanca tavırları, ülkeleri arasındaki gerilimi arttırdı.)
  4. The belligerent actions of the company towards its employees resulted in a labor strike. (Şirketin çalışanlarına karşı düşmanca tutumu, bir işçi grevine neden oldu.)
  5. The belligerent nature of the dog made it unsuitable as a pet. (Köpeğin düşmanca doğası, evcil hayvan olarak uygun olmamasına neden oldu.)

(Türkçe çeviriler koyu yazılmamıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.