İncident İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İncident İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Incident Nedir?

Incident, beklenmeyen, genellikle istenmeyen veya olumsuz bir olaydır.

Örnek cümleler:

 1. There was an incident at the construction site today. (Bugün inşaat alanında bir olay oldu.)
 2. The police are investigating the incident that occurred last night. (Polis, dün gece meydana gelen olayı araştırıyor.)
 3. The airline issued an apology after the incident on the flight. (Havayolu şirketi, uçuştaki olayın ardından özür dilemeyi kabul etti.)
 4. The incident caused a lot of damage to the company’s reputation. (Olay, şirketin itibarına büyük zarar verdi.)
 5. The school principal was informed about the incident on the playground. (Okul müdürü, oyun alanındaki olaydan haberdar edildi.)
 6. The incident resulted in a lawsuit against the company. (Olay, şirket aleyhinde bir dava açılmasına neden oldu.)
 7. The employee was fired after the incident at work. (Çalışan, iş yerindeki olayın ardından işten çıkarıldı.)
 8. The incident was caught on camera and went viral on social media. (Olay, kameraya yakalandı ve sosyal medyada yayıldı.)
 9. The police were called to the scene of the incident. (Polis, olay yerine çağrıldı.)
 10. The company issued a statement regarding the incident. (Şirket, olayla ilgili bir açıklama yaptı.)
 11. The incident was caused by a faulty piece of equipment. (Olay, bozuk bir ekipman parçası tarafından tetiklendi.)
 12. The incident resulted in several injuries. (Olay, birkaç kişinin yaralanmasına neden oldu.)
 13. The company implemented new safety measures after the incident. (Olaydan sonra şirket, yeni güvenlik önlemleri uyguladı.)
 14. The incident was a result of miscommunication between the two departments. (Olay, iki departman arasındaki yanlış iletişim sonucu meydana geldi.)
 15. The incident was reported to the authorities immediately. (Olay hemen yetkililere bildirildi.)
 16. The incident caused a lot of stress for the employees involved. (Olay, dahil olan çalışanlar için çok stresli oldu.)
 17. The company conducted an internal investigation into the incident. (Şirket, olay hakkında iç soruşturma yürüttü.)
 18. The incident led to a temporary shutdown of the factory. (Olay, fabrikanın geçici olarak kapatılmasına neden oldu.)
 19. The incident was a wake-up call for the company to improve their safety procedures. (Olay, şirketin güvenlik prosedürlerini geliştirmesi için bir uyarı niteliği taşıdı.)
 20. The incident could have been avoided if proper precautions had been taken. (Doğru önlemler alınsaydı, olay önlenebilirdi.)

Incident İle İlgili Kalıplar

 1. The incident was caused by [something/someone].
  (Olay [bir şey/birisi] tarafından neden oldu.)

 2. The incident resulted in [consequence].
  (Olay [sonuç] ile sonuçlandı.)

 3. The company responded to the incident by [action].
  (Şirket, olaya [eylem] ile yanıt verdi.)

 4. The incident occurred [time frame].
  (Olay [zaman çerçevesinde] meydana geldi.)

 5. The incident was reported to [person/authority].
  (Olay [kişi/otorite]ye bildirildi.)

 6. The incident highlights the importance of [issue].
  (Olay, [konu]nun önemini vurguluyor.)

 7. The investigation into the incident is ongoing.
  (Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.)

 8. The incident could have been prevented if [precaution].
  (Olay, [önlem] alınmış olsaydı önlenebilirdi.)

 9. The incident caused a lot of [emotion] among [group of people].
  (Olay, [insan grubu] arasında çok [duygu] yarattı.)

 10. The incident serves as a reminder to [lesson].
  (Olay, [ders] için bir hatırlatma olarak hizmet ediyor.)

Örnek cümleler:

 1. The incident was caused by a faulty electrical wire.
  (Olay, bozuk bir elektrik kablosu tarafından neden oldu.)

 2. The incident resulted in the closure of the restaurant.
  (Olay, restoranın kapatılması ile sonuçlandı.)

 3. The company responded to the incident by issuing a public apology.
  (Şirket, olaya halka açık bir özür yayınlayarak yanıt verdi.)

 4. The incident occurred last week during the afternoon rush hour.
  (Olay, geçen hafta öğleden sonra yoğun saatte meydana geldi.)

 5. The incident was reported to the police immediately.
  (Olay hemen polise bildirildi.)

 6. The incident highlights the importance of workplace safety.
  (Olay, işyeri güvenliğinin önemini vurguluyor.)

 7. The investigation into the incident is ongoing and updates will be provided as they become available.
  (Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yeni bilgiler mevcut oldukça güncelleme yapılacak.)

 8. The incident could have been prevented if the workers had been properly trained on how to handle hazardous materials.
  (Olay, işçilerin tehlikeli maddeleri nasıl ele alacaklarını doğru bir şekilde öğrenmeleri durumunda önlenebilirdi.)

 9. The incident caused a lot of anxiety among the local residents.
  (Olay, yerel sakinler arasında çok endişe yarattı.)

 10. The incident serves as a reminder to always follow proper safety protocols in the workplace.
  (Olay, işyerinde her zaman doğru güvenlik protokollerini takip etmek için bir hatırlatma olarak hizmet ediyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.