Be Bind İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Be Bind İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Definition:

“Bind” is a verb that means to tie or fasten something with a cord, rope, or other flexible material.

Example sentences:

1. Bind the package securely with twine. (Paketi ip ile sıkıca bağla.)
2. She needed to bind her hair before swimming. (Yüzmeden önce saçlarını bağlaması gerekiyordu.)
3. The manuscript was bound in leather. (Mansiyon deri cilt ile bağlandı.)
4. The two countries agreed to bind themselves to a peaceful resolution. (İki ülke barışçıl bir çözüme kendilerini bağlamayı kabul etti.)
5. The bandages helped to bind the wound. (Bandajlar yaranın bağlanmasına yardımcı oldu.)
6. The treaty bound the two nations together. (Antlaşma iki ulusu birbirine bağladı.)
7. She used a ribbon to bind the gift. (Hediye paketini bağlamak için bir kurdele kullandı.)
8. The student used a report cover to bind her project. (Öğrenci projeyi bağlamak için bir rapor kapağı kullandı.)
9. The book was bound in a hardcover. (Kitap sert kapak ile bağlandı.)
10. The ropes were used to bind the crates together. (Kutuları birbirine bağlamak için halatlar kullanıldı.)
11. The spell bound the witch to the castle. (Büyü cadıyı kaleye bağladı.)
12. The glue helped to bind the broken pieces together. (Yapıştırıcı kırılan parçaları birbirine bağlamaya yardımcı oldu.)
13. The law binds all citizens to certain obligations. (Kanun tüm vatandaşları belli yükümlülüklere bağlar.)
14. The dress was bound at the waist with a belt. (Elbise kemerle belde bağlandı.)
15. The contract binds the two parties to a legal agreement. (Sözleşme iki tarafı yasal bir anlaşmaya bağlar.)
16. The handcuffs were used to bind

the criminal’s hands. (Kelepçeler suçlunun ellerini bağlamak için kullanıldı.)
17. The vines were bound together to form a wreath. (Asma yaprakları bir çelenk oluşturmak için bir araya bağlandı.)

  1. The company’s policy binds employees to maintain confidentiality. (Şirketin politikası, çalışanların gizliliği korumalarını zorunlu kılar.)
  2. The rope ladder was bound to the tree trunk. (Halat merdiven ağaç gövdesine bağlandı.)
  3. The ice helped to bind the meat together. (Buz, etleri birbirine bağlamaya yardımcı oldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.