İmposition İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İmposition İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Imposition

İmposition, bir şeyin başka bir şeye dayatılması veya zorla kabul ettirilmesi anlamına gelir.

 1. The government’s imposition of new taxes angered many citizens. (Hükümetin yeni vergileri dayatması birçok vatandaşı kızdırdı.)
 2. The teacher’s imposition of strict rules on the students was met with resistance. (Öğretmenin öğrencilere sıkı kurallar dayatması direnişle karşılandı.)
 3. The company’s imposition of mandatory overtime caused a lot of stress for employees. (Şirketin zorunlu fazla mesai uygulaması, çalışanlar için çok stresli bir durum yarattı.)
 4. The landlord’s imposition of a rent increase was unexpected and unwelcome. (Ev sahibinin kira artışı dayatması beklenmedik ve istenmeyen bir durumdu.)
 5. The coach’s imposition of a strict training regimen was necessary for the team’s success. (Antrenörün sıkı bir antrenman programı dayatması, takımın başarısı için gerekliydi.)
 6. The company’s imposition of a dress code was met with mixed reactions from employees. (Şirketin kıyafet kuralları dayatması, çalışanlar arasında karışık tepkilere neden oldu.)
 7. The teacher’s imposition of a writing assignment over the weekend was met with groans from the students. (Öğretmenin hafta sonuna kadar bir yazı ödevi vermesi, öğrencilerden homurdanmalara neden oldu.)
 8. The government’s imposition of a curfew was necessary to curb the spread of COVID-19. (Hükümetin sokağa çıkma yasağı uygulaması, COVID-19’un yayılmasını önlemek için gerekliydi.)
 9. The boss’s imposition of a deadline for the project put pressure on the team to work quickly. (Patronun projenin tamamlanması için bir tarih belirlemesi, ekibe hızlı çalışma baskısı yarattı.)
 10. The parents’ imposition of a strict curfew on their teenage daughter was met with rebellion. (Ebeveynlerin ergen kızlarına sıkı bir çıkış saatı dayatması, isyana neden oldu.)
 11. The school’s imposition of a ban on cellphones during class was met with approval from some parents. (Okulun ders sırasında cep telefonu yasağı getirmesi, bazı ebeveynler tarafından onaylandı.)
 12. The boss’s imposition of a new policy on dress code was met with confusion from employees. (Patronun kıyafet kurallarıyla ilgili yeni bir politika dayatması, çalışanlar tarafından karışıklıkla karşılandı.)
 13. The government’s imposition of a lockdown due to a surge in cases caused frustration among citizens. (Vaka sayısındaki artış nedeniyle hükümetin karantina uygulaması dayatması, vatandaşlar arasında hayal kırıklığına neden oldu.)
 14. The company’s imposition of a ban on smoking on its premises was met with approval from non-smoking employees. (Şirket

in tesislerinde sigara yasağı getirmesi, sigara içmeyen çalışanlar tarafından onaylandı.)
15. The teacher’s imposition of a reading list for the summer was met with enthusiasm from some students. (Öğretmenin yazın okuma listesi dayatması, bazı öğrenciler tarafından hevesle karşılandı.)

 1. The boss’s imposition of a new software system for the office caused confusion among employees. (Patronun ofis için yeni bir yazılım sistemini dayatması, çalışanlar arasında karışıklığa neden oldu.)
 2. The government’s imposition of a ban on plastic bags was met with mixed reactions from citizens. (Hükümetin plastik poşet yasağı dayatması, vatandaşlar arasında karışık tepkilere neden oldu.)
 3. The teacher’s imposition of a strict grading scale on the final exam caused anxiety among students. (Öğretmenin final sınavında sıkı bir notlandırma sistemi dayatması, öğrenciler arasında kaygı yarattı.)
 4. The company’s imposition of a new code of conduct was necessary to prevent harassment in the workplace. (Şirketin yeni bir davranış kuralları uygulaması dayatması, işyerinde tacizleri önlemek için gereklidi.)
 5. The government’s imposition of a ban on large gatherings was necessary to prevent the spread of the virus. (Hükümetin büyük toplanmaları yasaklama uygulaması, virüsün yayılmasını önlemek için gerekliydi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.