Aydınlanma Çağı Bilim Adamları Kimlerdir?

Aşağıda aydınlanma çağı bilim adamları kimlerdir kısaca olarak ele alacağız.

Batı uygarlıkları bakımından medenileşme süreci bilim ve aklın öncelenmesine kadar hep soyut kalmıştır. Barbar bir din anlayışının toplumlar üzerinde tahakküm kurması insanların sömürülmesine neden olmuştur. Din anlayışının sorgulaması bilim ve aklın insanın en doğal ihtiyaçlarına karşılık gelmesi çağın fikir ve his olarak değişimler geçirmesini gerektirmiştir.

Batı dünyasında dinde ve bilimde reform yapılması, sanat alanlarında rönesansın gerçekleşmesi ve daha öncesinde coğrafi keşiflerin yaşanması gibi siyasi, sosyal olaylar 17. yüzyılda aydınlanma çağının yaşanmasına neden olmuştur. Sanatta, siyasette, dinde ve bilimde dünyanın kaderini değiştiren bilim insanları, liderler, siyasiler ortaya çıkmıştır. Batının bu yolu tercih etmesi bilim, akıl ve teknik alanlarında gelişmesini sağlamıştır.

Aydınlanma Çağı’nın bilim insanları şu şekildedir:

Newton: Fizikte ve matematikte önemli buluşlara imza atmış bir bilim insanı olarak bilimin gelişmesini ve tekniğin ilerlemesini sağlamıştır.

Copernik: Evrenin güneş merkezli olduğunu ileri sürerek din algısını kökten yıkmıştır.

Galileo: Dünyanın yuvarlak olduğunu söylemiş ve kanıtlayarak din algısını kökten sarsmıştır.

Descartes: Geometrik ve analitik çalışmalar yaparak bilimin gelişmesini sağlamıştır.

Mozart: Müziğin ve sanatın gelişmesinde etkin rol oynamıştır.

Jean Jacgues Rousseasu: Toplumsal alanlarda eserler vermiştir.

Bilim ve fikir dünyasında dünya tarihini değiştiren ve batı uygarlıklarının farklı bir dünya kazanmasını sağlayan birçok bilim adamı aydınlama çağında büyük rol oynamıştır.

Aydınlanma Çağı Bilim Adamları Kimlerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

9 yorum

  1. Aydınlanma çağı bilim adamlarının kimler olduğunu tahmin edemezdim. Ama aslında hepsini tanıdığımız bilim adamlarıymış. Mesela Newton, Copernik, Galileo aydınlanma çağı bilim adamıymış meğerse.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.