Aydınlanma Çağı Nedir Ne Zaman Yaşanmıştır?

Aşağıda aydınlanma çağı nedir ne zaman yaşanmıştır kısaca olarak ele alacağız.

Batı uygarlıkları bilim, sanat, fikir, teknik olarak çok sonradan gelişmeye ve ilerlemeye başlamıştır. Dinin bir taassup olarak yaşanması ve toplumlar üzerinde tahakküm kurarak bir köleleştirme yolunda araçsallaştırılması batı toplumlarının sömürülmesine neden olmuştur. Batı kendi kendini sömürmüştür.

Batıda bunun farkına varan bilimde, sanatta, dinde, felsefede birçok isim ortaya çıkmıştır. Reformun yaşanması ve rönesansın gerçekleşmesi bunların ortaya çıktığı dönemlerde yaşanan devrimsel gelişmeler olmuştur. Coğrafi keşiflerle dünyayı tanımaya yeniden başlayan batı uygarlıkları bilim ve teknik alanında gelişmenin elzem olduğunu . anlamıştır.

18. yüzyılda batı uygarlıklarında dinin tahakkümüne ve taassubuna karşı skolastik yani dogmatik düşünce karşında aklı ve bilimi önceleyen bir fikir ortaya konmuştur. Felsefi derinlikte ortaya konan bu fikirler bilimde ve sanatta kendini göstermeye başlamıştır.

Dinin bir sömürü olarak kullanılmasına karşı olarak aydınlanma çağı aklı ve bilimi önceleyen bir akımla ortaya çıkmıştır. Orta çağ karanlığının dünya tarihine gömüldüğü bir çağ olarak aydınlanma çağı dünya tarihinde ve batı tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Bu çağda bilim, sanat, fen, teknik, felsefe alanında birçok lider vasıflı kişi ortaya çıkarak tenkitlerini ve teorilerini ortaya koymuştur. Bu da çağın gerekliliklerini ortaya koyarak aydınlanma çağının bir devrim çağı olarak yaşanmasına neden olmuştur.

Aydınlanma Çağı Nedir Ne Zaman Yaşanmıştır Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

  1. Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan tarihsel dönem 18. yüzyılda doğup benimsenmeye başlanmıştır. Bu dönemde düşünürler daha çok akla çok önem vermiş, bireyi geri plana atıp toplumu ve toplumun ilerlemesini önemsemiştir.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.