Ayağını Yorganına Göre Uzat Anlamı Ve Hikayesi

Bu yazımızda ayağını yorganına göre uzat anlamı ve hikayesi kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Atasözleri atalarımızın derin gözlem yeteneklerinden ve engin tecrübelerinden faydalanarak uzun bir zaman içinde ortaya çıkan eğitici ve öğretici sözlerdir. Nasihat edici ve ders verici nitelik taşır. Ayağını yorganına göre uzat sözü de bir atasözüdür.

Atalarımızın bu sözü söylerken, yokluk içinde bir hayat yaşamaları ve aza kanaat edip yetinmeyi bilmeleri, yapıcı çözümler üretip sorunların üstesinden gelmeyi bilerek yaşamaları etkili olmuştur. Bu sözün hikayesi birçok farklı açıdan anlatılabilir veya değerlendirilir.

Atasözlerinin hikayeleri gerçek hikayelerdir. Atasözleri zaman içinde gelenek ve göreneklerden, örf ve adetlerden beslenerek kuşaktan kuşağa yayılmış ve daha sonra yazılı hale getirilmiştir. Deyiş farklılıkları içerse de anlam itibariyle aynı olurlar.

Ayağını yorganına göre uzatmak, elindekiyle idare etmeyi bilmek, tutumlu olmak, savurgan olmamak, tasarruflu biri olmak gibi anlamlara gelir.

Bu sözün hikayesi ise şu şekilde anlatılır:

Bir gün bir köyün ağası sabah kalktığında yorganından şikayet ederek kısa geldiğini söyler. Evdeki bütün yorganlara bakılır fakat hepsi ağanın boyundan kısadır. Evdeki yardımcıları bu durumun üstesinden gelmek için bir yorgancıya gider. Durumu izah ederler. Yorgancı yorgan siparişini alır ve bir gün verir, o gün gelip yorganı teslim edeceğini söyler.

O gün geldiğinde yorgancı konağa gelir. Ağayı bulur ve yorganı teslim eder. Bu sırada ağa yine yorganın kısa olduğunu fark eder ve yorgancıyı uyarır. Yorgancı da yorganı ağanın üstüne serer ve durumu anlatmaya başlar.

Elindeki çubukla ağanın ayaklarına vurur ve der ki, ağa da olsan paşa da olsan ayağını yorganına göre uzatacaksın.

Mecaz anlamla birlikte yan ve gerçek anlamlar da taşıyan bu atasözü çok manidardır.

Ayağını Yorganına Göre Uzat Anlamı Ve Hikayesi Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

24 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.