Atoner İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Atoner İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Atoner Nedir?

Atoner, yapılan hataların ve suçların pişmanlık duyarak telafi etmeye çalışan kişidir.

Örnek Cümleler:

1. The atoner sought forgiveness from those he had wronged. (Atoner, hatalarını yaptığı kişilerden af diledi.)
2. As an atoner, he dedicated his life to helping others. (Bir atoner olarak, hayatını başkalarına yardım etmeye adamıştı.)
3. The atoner was determined to make amends for his past mistakes. (Atoner, geçmiş hatalarını telafi etmeye kararlıydı.)
4. The atoner’s actions showed his genuine remorse. (Atoner’ın eylemleri gerçek pişmanlığını gösterdi.)
5. She became an atoner after realizing the harm she had caused. (Yarattığı zararı fark ettikten sonra bir atoner oldu.)
6. The atoner’s efforts to right his wrongs were commendable. (Atoner’ın yanlışlarını düzeltme çabaları takdire şayandı.)
7. The atoner was willing to do whatever it took to make things right. (Atoner, işleri düzeltmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı.)
8. The atoner was grateful for the chance to make up for his mistakes. (Atoner, hatalarını telafi etme şansı için minnettar kaldı.)
9. She couldn’t forgive herself, but becoming an atoner was a step in the right direction. (Kendini affedemese de, bir atoner olmak doğru yönde atılmış bir adımdı.)
10. The atoner was determined to change his ways and become a better person. (Atoner, hayatındaki değişimlerle daha iyi bir insan olmaya kararlıydı.)
11. The atoner’s sincerity was evident in his every action. (Atoner’ın samimiyeti her eyleminde açıkça belli oluyordu.)
12. The atoner’s humility made him easy to forgive. (Atoner’ın alçakgönüllülüğü onu affetmeyi kolaylaştırdı.)
13. The atoner’s remorse was genuine and heartfelt. (Atoner’ın pişmanlığı gerçek ve içtenlikleydi.)
14. The atoner’s redemption was a testament to the power of forgiveness. (Atoner’ın kurtuluşu, affetmenin gücüne dair bir kanıttı.)
15.

  1. The atoner’s actions spoke louder than words. (Atoner’ın eylemleri sözlerinden daha fazla şey anlatıyordu.)
  2. The atoner’s determination to make things right inspired those around him. (Atoner’ın işleri düzeltme kararlılığı, çevresindekileri de cesaretlendirdi.)
  3. The atoner’s journey towards redemption was a difficult one, but he never gave up. (Atoner’ın kurtuluş yolculuğu zordu, ama asla pes etmedi.)
  4. The atoner’s efforts to make amends were met with forgiveness and acceptance. (Atoner’ın telafi etme çabaları affetme ve kabul görmeyle karşılandı.)
  5. The atoner’s transformation was remarkable and inspiring. (Atoner’ın dönüşümü dikkat çekici ve ilham vericiydi.)
  6. The atoner’s story was a reminder that it’s never too late to make things right. (Atoner’ın hikayesi, işleri düzeltmek için asla geç olmadığına dair bir hatırlatmaydı.)

Türkçe Karşılıkları:

1. Atoner, hatalarını yaptığı kişilerden af diledi.
2. Bir atoner olarak, hayatını başkalarına yardım etmeye adamıştı.
3. Atoner, geçmiş hatalarını telafi etmeye kararlıydı.
4. Atoner’ın eylemleri gerçek pişmanlığını gösterdi.
5. Yarattığı zararı fark ettikten sonra bir atoner oldu.
6. Atoner’ın yanlışlarını düzeltme çabaları takdire şayandı.
7. Atoner, işleri düzeltmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı.
8. Atoner, hatalarını telafi etme şansı için minnettar kaldı.
9. Kendini affedemese de, bir atoner olmak doğru yönde atılmış bir adımdı.
10. Atoner, hayatındaki değişimlerle daha iyi bir insan olmaya kararlıydı.
11. Atoner’ın samimiyeti her eyleminde açıkça belli oluyordu.
12. Atoner’ın alçakgönüllülüğü onu affetmeyi kolaylaştırdı.
13. Atoner’ın pişmanlığı gerçek ve içtenlikleydi.
14. Atoner’ın kurtuluşu, affetmenin gücüne dair bir kanıttı.
15. Atoner’ın eylemleri sözlerinden daha fazla şey anlatıyordu.
16. Atoner’ın işleri düzeltme kararlılığı, çevresindekileri de cesaret

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.