Atatürk İlke Ve İnkılaplarının Ortak Amacı Nedir?

s12

Bu yazımızda Atatürk ilke ve inkılaplarının ortak amacı nedir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk, bir takım ilke ve inkılaplar doğrultusunda Cumhuriyet döneminin şekillenmesinde ve yeni kurulan devlet çağdaş ve modern bir yapıya kavuşması için yenilikler yapmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri, inkılapçılık, halkçılık, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, devletçilik ve laiktir. Laiklik ile din ve devlet işlerini birbirinden ayrılması sağlanmıştır. Medreseler kapatılmış, şeriat kanunları kaldırılmıştır. Şeriat mahkemeleri kaldırılmıştır. İslam devletin dini olmaktan çıkarılmıştır. Saltanat ve Hilafet’in daha önceden kaldırılmasıyla laik bir düzene geçiş başlamıştı.

Devletçilik ilkesiyle sosyal, demokratik, laik bir hukuk devleti inşa edilmiştir. Birçok devlet kurumu yeni kurulmuştur. Ulus – devlet anlayışı şekillenerek ümmet devleti olma durumu terk edilmiştir. Çağdaş ve modern bir devlet kurma ideali için birçok devrimler yapılmıştır.

Cumhuriyetçilik ilkesiyle, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim biçimi benimsenmiştir. Halkın seçme ve seçilme hakkı sağlanmıştır. Soyadı kanunu, medeni kanun, kılık kıyafet kanunu ile halkın sınıflara ayrılması ortan kaldırılmıştır. Eşit, özgür ve modern bir toplum şekillendirilmesi yapılmıştır.

Milliyetçilik ilkesiyle, ulus – devlet olma bilinci kuvvetlendirilmiştir. Bütün ırkların üstünde tutulan Türk ırkı benimsenmiş ve Türklük ön plana çıkarılmıştır.

Halkçılık ilkesiyle birçok devrim yapılmıştır. Cumhuriyetçilik devrimlerinin yanı sıra harf inkılabı da halkçılık ilkesi benimsenerek yapılmıştır. Latin Alfabesi kullanımına geçilerek çağdaş ve modern bir toplum ve devlet olma ideali sağlanmaya çalışılmıştır.

İnkılapçılık ilkesiyle, daima yeniliklerin sürmesi gerektiği ve her asırda çağdaş bir modern toplum algısının şekillenmesi için akıl, mantık, bilim ve tekniğin öne çıkarılması gerektiği vurgulanmıştır.

Atatürk İlke Ve İnkılaplarının Ortak Amacı Nedir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.