Assertiveness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Assertiveness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Assertiveness Nedir?

Assertiveness, kendini ifade edebilme becerisi ve fikirlerini açık bir şekilde ve saygılı bir üslupla iletebilme yeteneğidir. Bu kelime, kişinin kendine güvenli ve özgüvenli bir şekilde konuşarak isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi anlamında kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. Being assertive doesn’t mean being aggressive.
  (Tepki göstermek, saldırgan olmak anlamına gelmez.)

 2. It’s important to be assertive when expressing your needs and desires.
  (İhtiyaçlarınızı ve isteklerinizi ifade etmek için assertive olmak önemlidir.)

 3. She was assertive in her opinion during the meeting.
  ( Toplantıda fikirlerini açık ve assertive bir şekilde ifade etti.)

 4. He spoke assertively about the changes he wanted to make.
  (Değişiklikler hakkında konuşurken kendine güvenli bir şekilde ve assertively konuştu.)

 5. You need to be more assertive if you want to succeed in your career.
  (Kariyerinizde başarılı olmak istiyorsanız daha assertive olmanız gerekiyor.)

 6. Assertiveness is an important skill for effective communication.
  (Etkili iletişim için assertiveness önemli bir beceridir.)

 7. She was praised for her assertiveness in negotiating the contract.
  (Sözleşme müzakerelerindeki assertiveness nedeniyle övgü aldı.)

 8. It’s important to be assertive without being disrespectful to others.
  (Başkalarına saygısızlık yapmadan assertive olmak önemlidir.)

 9. He needs to work on his assertiveness in social situations.
  (Sosyal durumlarda daha assertive olmak için çalışması gerekiyor.)

 10. Assertiveness can help you set boundaries and say no when necessary.
  (Assertiveness, sınırlarınızı belirlemenize ve gerektiğinde hayır demenize yardımcı olabilir.)

 11. She was too passive and needed to be more assertive in the workplace.
  (Çalışma ortamında daha assertive olması gereken çok pasifti.)

 12. Being assertive can help you avoid feeling resentful towards others.
  (Assertive olmak, başkalarına karşı kızgın hissetmekten kaçınmanıza yardımcı olabilir.)

 13. It’s important to be assertive when standing up for yourself and your beliefs.
  (Kendiniz ve inançlarınız için mücadele ederken assert

ive olmak önemlidir.)

 1. She used assertive language when expressing her concerns to her boss.
  (Patronuna endişelerini ifade ederken assertive bir dil kullandı.)

 2. He lacked assertiveness in his personal relationships and often felt taken advantage of.
  (Kişisel ilişkilerinde assertiveness eksikliği vardı ve sık sık istismar edildiğini hissetti.)

 3. Assertiveness training can be helpful for those who struggle to speak up for themselves.
  (Kendilerini savunmakta zorlananlar için assertiveness eğitimi faydalı olabilir.)

 4. It’s important to be assertive without being confrontational.
  (Karşı çıkarak değil, assertive olarak olmak önemlidir.)

 5. She was able to assertively negotiate a higher salary for herself.
  (Kendisi için daha yüksek bir maaş görüşmesini assertively yapabildi.)

 6. Lack of assertiveness can lead to feelings of helplessness and low self-esteem.
  (Assertiveness eksikliği, çaresizlik hissi ve düşük özsaygıya yol açabilir.)

 7. He was praised for his assertiveness in standing up to a bully at school.
  (Okuldaki bir zorba karşısında duruşundaki assertiveness nedeniyle övgü aldı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.