Assertively İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Assertively İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Assertively Nedir?


Assertively, Türkçe karşılığı “kararlı bir şekilde” olan bir zarftır. Assertively kelimesi, kişinin kendine güvenli bir şekilde hareket etmesini ifade eder. Kişinin düşüncelerini, isteklerini ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde ifade edebilmesini sağlar.

Örnek Cümleler:

 1. I assertively expressed my opinion during the meeting. (Toplantıda fikrimi kararlı bir şekilde ifade ettim.)
 2. She assertively confronted her boss about the unfair treatment. (Adil olmayan muamele konusunda patronuyla kararlı bir şekilde karşılaştı.)
 3. He assertively negotiated the terms of the contract. (Sözleşme şartlarını kararlı bir şekilde müzakere etti.)
 4. The manager assertively directed the team to meet the deadline. (Yönetici ekip için süreyi kararlı bir şekilde belirledi.)
 5. She assertively declined the job offer. (İş teklifini kararlı bir şekilde reddetti.)
 6. The athlete assertively competed in the final race. (Sporcu finale kararlı bir şekilde katıldı.)
 7. He assertively confronted the bully in school. (Okuldaki zorba ile kararlı bir şekilde yüzleşti.)
 8. The customer assertively demanded a refund. (Müşteri kararlı bir şekilde geri ödeme talebinde bulundu.)
 9. She assertively stood up for her rights. (Hakları için kararlı bir şekilde mücadele etti.)
 10. He assertively presented his business plan to the investors. (Yatırımcılara iş planını kararlı bir şekilde sunumu gerçekleştirdi.)
 11. The teacher assertively maintained order in the classroom. (Öğretmen sınıfta düzeni kararlı bir şekilde sağladı.)
 12. She assertively confronted her partner about their behavior. (Davranışları hakkında ortağıyla kararlı bir şekilde yüzleşti.)
 13. The lawyer assertively defended his client in court. (Avukat müvekkilini mahkemede kararlı bir şekilde savundu.)
 14. He assertively took charge of the project. (Projenin yönetimini kararlı bir şekilde üstlendi.)
 15. The activist assertively protested against the government policies. (Aktivist hükümet politikalarına karşı kararlı bir şekilde protesto etti.)
 16. She assertively asked for a raise at work. (İşte zam talebinde kararlı bir şekilde bulundu.)
 17. The chef assertively insisted on using fresh ingredients. (Şef taze malzemeler kullanılması konusunda kararlı bir şekilde ısrar etti.)
 18. He assertively refused to compromise his principles. (Prensiplerinden ödün vermemekte kararlı bir şekilde reddetti.)
 19. The customer assertively complained about the poor service. (Müşteri kötü hizmet konusunda kararlı bir şekilde şikayet etti.)
 20. She assertively defended her thesis in front of the committee.

(Thesis savunmasını komite önünde kararlı bir şekilde savundu.)

Bu örnek cümlelerde, assertively kelimesi kişinin kararlı ve kendine güvenli bir şekilde hareket etmesini ifade eder. Bu durum, bir toplantıda fikirlerini açıklama, iş teklifini reddetme, proje yönetimi üstlenme, hükümet politikalarına karşı protesto etme, davranışları hakkında ortağıyla yüzleşme gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Assertively kullanımı, kişinin kendine güvenini artırır ve doğru şekilde ifade etme becerisini geliştirir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.