Gravel İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Gravel İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Gravel

Gravel, küçük taş parçacıklarından oluşan bir malzemedir. İnşaat, yollar, bahçe düzenlemesi gibi birçok alanda kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. I need to buy some gravel for my garden. (Bahçem için bazı çakıl taşı satın almam gerekiyor.)
 2. The road was covered with a layer of gravel. (Yol, bir tabaka çakıl taşı ile kaplıydı.)
 3. The construction company used gravel to make the foundation of the building. (İnşaat şirketi, binanın temelini oluşturmak için çakıl kullandı.)
 4. The sound of gravel crunching under my feet was soothing. (Ayaklarımın altındaki çakılın gıcırtısı rahatlatıcıydı.)
 5. We spread gravel on the driveway to prevent mud. (Çamurdan kaçınmak için arabanın giriş yoluna çakıl serdik.)
 6. The river bed was covered with smooth gravel. (Nehir yatağı, pürüzsüz çakıl taşlarıyla kaplıydı.)
 7. The bike ride on the gravel road was bumpy but fun. (Çakıl yolu üzerinde bisiklet sürmek tatsız ama eğlenceliydi.)
 8. The truck delivered a load of gravel to the construction site. (Kamyon, inşaat alanına bir yük çakıl taşı teslim etti.)
 9. The garden path was lined with colorful gravel. (Bahçe yolu, renkli çakıl taşlarıyla çevriliydi.)
 10. The gravel driveway needed to be raked to remove the debris. (Çakıl giriş yolu, kirden arındırmak için tırmıklanması gerekiyordu.)
 11. The kids played hopscotch on the gravel ground. (Çakıl zeminde çocuklar seksek oynadı.)
 12. The gravel pit was a popular spot for fishing. (Çakıl ocağı, balık avı için popüler bir yerdi.)
 13. The gravel quarry provided material for road construction. (Çakıl ocağı, yol yapımı için malzeme sağladı.)
 14. The sound of gravel hitting the metal roof was deafening during the storm. (Fırtına sırasında çakılın metal çatıya çarpması kulak tırmalayıcıydı.)
 15. The landscape designer recommended using gravel as a mulch for the plants. (Peyzaj tasarımcısı, bitkiler için malç olarak çakıl kullanmayı önerdi.)
 16. The gravel path led to a small pond in the garden. (Çakıl yolu, bahçedeki küçük bir göle götürdü.)
 17. The excavator scooped up a bucket of gravel from the river bed. (Ekskavatör, nehir yatağından bir kova çakıl aldı.)
 18. The gravel road was closed due to heavy snowfall. (Çakıl yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalıydı.)
 19. The artist used colorful gravel to create a mosaic on the wall. (Sanatçı, duvard

üzerinde bir mozaik oluşturmak için renkli çakıl taşları kullandı.)
20. The gardeners spread gravel around the plants to control weeds. (Bahçıvanlar, yabani otları kontrol etmek için bitkilerin etrafına çakıl serptiler.)

(Türkçe karşılıklar yazının akışını bozduğundan sadece İngilizce cümlelerin altını çizdim.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.